Diskuse v Tchien-ťinu o pokrocích v oblasti umělé inteligence

Peking 24. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Zpráva deníku China Daily:

Éra umělé inteligence ještě více zdůrazní postavení Číny jako světové průmyslové velmoci, protože rozvoj technologií umělé inteligence v Číně dále postupuje a digitalizace výrobního průmyslu prochází dalším rozvojem, uvedli v pátek podnikatelé a odborníci.

Uvedli také, že rozvoj inteligentních technologií v Číně změní podobu mnoha průmyslových odvětví a vytvoří další příležitosti pro růst podniků doma i v zahraničí.

Tyto skutečnosti zmínili v rámci kulatého stolu „CEO: Grow with China“, který společně uspořádaly deník China Daily, propagační oddělení Městského výboru Komunistické strany Číny v Tchien-ťinu a Úřad pro průmyslové a informační technologie v Tchien-ťinu.

Diskuse byla uspořádána jako doprovodná akce probíhajícího veletrhu World Intelligence Expo 2024, který byl ve čtvrtek zahájen v Tchien-ťinu.

„Technologie umělé inteligence a (další) inovativní technologie se v Číně budou ubírat správným směrem,“ uvedl Rani Jarkas, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cedrus Group, který věří, že se Čína do roku 2030 až 2035 stane v této oblasti světovou špičkou.

„Je zcela zřejmé, že vedle investic do rozšíření kapacity jsme svědky také rozsáhlejší automatizace a využívání digitálních výrobních technik. To jsou kroky, které můžeme již nyní sledovat v našem dodavatelském řetězci v Číně,“ konstatoval Julian MacCormac, regionální ředitel společnosti Rolls-Royce pro oblast Velké Číny.

Wei Jianguo, bývalý náměstek čínského ministra obchodu, uvedl, že v současné době probíhá restrukturalizace světového výrobního sektoru. Celý tento sektor směřuje k větší digitalizaci, inteligentnějším technologiím a nízkouhlíkovému provozu, ale také k zajištění vyšší kvality služeb.

„Dá se předpokládat, že digitalizace bude i nadále podporovat modernizaci čínského průmyslu a inteligentní výrobu. Očekává se, že Čína přispěje k celosvětovému průmyslovému i hospodářskému rozvoji,“ uvedl Zhao Zhongxiu, prezident Univerzity mezinárodního obchodu a ekonomie v Pekingu.

Lan Jun, generální ředitel společnosti Agela & Phenomenex China, uvedl, že díky vládní podpoře a poptávce na trhu je Čína v oblasti inteligentních technologií připravena na svou stále důležitější roli na celosvětové scéně.

Představitelé předních podniků a odborníci u kulatého stolu podrobně diskutovali o nových modelech a motivačních faktorech rozvoje inteligentního průmyslu a inteligentní výroby v Tchien-ťinu. Jsou přesvědčeni, že kvalitní rozvoj tohoto města bude mít za následek vznik více příležitostí pro čínské i zahraniční společnosti.

Huang Yanxiang, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti CarbonNewture, k tomu uvedl, že bezuhlíkový přístav s inteligentními technologiemi a nízkouhlíkové průmyslové parky v Tchien-ťinu jsou typickými příklady integrace ekologických postupů a technologií do výrobních procesů s cílem zvyšování konkurenceschopnosti.

Společnost Cedrus Group v nové oblasti Pin-chaj v Tchien-ťinu nedávno založila fond pro využití potenciálu investiční spolupráce v oblasti biomedicíny.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2444790/China_Daily.jpg

KONTAKT: Ma Chuan, machuan@chinadaily.com.cn