Den pro školu od Nadace České spořitelny zažilo již 10 tisíc dětí

Praha 8. listopadu 2022 (PROTEXT) – Žáci i studenti by uvítali více zkušeností z praxe, které jim ve školách často chybí. Z výzkumu agentury Median vyplynulo, že téměř polovina středoškoláků (46 %) není spokojena se školou, protože se obává, že učivo nevyužije v reálném životě.

V Nadaci České spořitelny proto vznikl program Den pro školu, který bezplatně spojuje učitele s dobrovolníky z desítek různých oborů. Za první rok zažilo Den pro školu 10.000 dětí z celé republiky.

Vědec, geolog, lékař, marketingová specialistka, etický hacker, zakladatel start-upů, farmářka – to jsou vybrané profese odborníků, kteří chodí inspirovat děti ve školách. “Lidé z praxe – a nezáleží na tom, z jakého oboru jsou – dětem ve školách předávají nejen své profesní know-how, ale zároveň v nich mohou probudit motivaci k dalšímu vzdělávání, a tedy i posílení kompetencí vedoucích k jejich větší soběstačnosti a nezávislosti,” uvedl místopředseda správní rady Nadace České spořitelny Karel Valo.

Den pro školu je unikátní v tom, že prostřednictvím webové databáze nabízí učitelům komunitu dobrovolníků z nejrůznějších regionů a oborů. Učitelé mohou dobrovolníky jednoduše oslovit prostřednictvím webového formuláře. „Program jsme s Nadací České spořiteli stavěli tak, aby se měli možnost zapojit dobrovolníci i učitelé po celé republice, a zároveň aby nepůsobil elitářsky a mohl se přidat každý. Jsem moc rád, že se nám to podařilo,“ vysvětlil Jindřich Fialka z inovačního studia Q Designers.

Program doposud přilákal přes 500 odborníků, kteří ve školách pořádají přednášky, workshopy nebo zvou žáky a studenty přímo do míst, kde profesně působí. Jedním z dobrovolníků programu je herec Petr Vaněk, který má za sebou první Den pro školu na gymnáziu Botičská. „Bylo skvělé, když jsem viděl odcházet studenty z mého workshopu s úsměvem na rtech a s jinou energií, než se kterou přišli. Má to smysl,“ popsal Petr Vaněk.

Dobrovolníci se do Dne pro školu přihlašují často s tím, že sami ve školách odborníky z praxe nezažili a tehdy by to byli uvítali. „Když s nimi mluvíme, tak jsou plni nadšení motivovat žáky, chtějí s nimi sdílet své zkušenosti a každodenní pracovní náplň. Zároveň se snaží předat svůj příběh a třeba i uklidnění, že svou budoucí profesi nemusí ještě znát a že třeba i koníček se může stát profesí,“ doplnila Sandra Ort Feyglová z organizace Začni učit!, která se v programu stará o komunitu dobrovolníků.

Jak převést učivo do reálného života?

Den pro školu získal v září záštitu ministerstva školství. Program je v souladu se vzdělávací Strategií 2030+, jejímž cílem je zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Podle Jana Mušuty, ředitele odboru řízení regionálního školství, je potřeba, aby žáci dostali prostor aplikovat učivo v reálných situacích. „Právě v tom mohou být odborníci z praxe učitelům nápomocni,“ doplnil Mušuta.

Jeho slova potvrzuje i učitelka Jarmila Klaudysová ze ZŠ Vlašim, která Den pro školu několikrát vyzkoušela: „My učitelé předáváme žákům znalosti, rozvíjíme jejich dovednosti, ale zkušenost z reality je nepřenositelná. Díky odborníkům z praxe se žákům najednou otevírá svět, kam je pro ně těžké ve škole dohlédnout.“

Záměrem Nadace České spořitelny je program rozvíjet i do budoucna tak, aby byl školám k co největšímu prospěchu. Na jaře v reakci na válku na Ukrajině proběhly Dny pro školu s tématem mediální gramotnosti a v příštím školním roce jsou v plánu témata digitální gramotnosti nebo finančního vzdělávání. „V roce 2023 by nás velmi potěšilo, pokud by Den pro školu přinesl přidanou hodnotu dalším desetitisícům žáků a studentů ve všech regionech v ČR. Máme radost z toho, že se další stovky lidí z praxe aktivně zapojují a chtějí dobrovolně pomáhat ve školách. Děkuji jim za to,“ zakončil Karel Valo.

Nadace České spořitelny se zaměřuje na děti a mladé lidi, kteří jsou základem budoucí prosperity celé země. Proto u nich chce vzděláváním rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které budou přispívat k jejich větší nezávislosti, soběstačnosti a finančnímu zdraví. Nadace cíleně podporuje a tvoří projekty, které posouvají vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní život v 21. století.

Začni učit! pomáhá všem lidem, kteří chtějí zvládnout cestu do školství – od první myšlenky na tuto kariéru po start za katedrou. Umožňuje proto učení si vyzkoušet, najít si správnou kvalifikaci nebo získat bezpečné a rozvíjející prostředí v začátcích této kariéry. Od jara také pomáhá uprchlým učitelkám z Ukrajiny zapojit se do českého školství.

Q Designers je inovační studio, které staví nové produkty a služby s pozitivním dopadem na lidi a na svět. Od myšlenky na papíře až po realizaci v praxi. Kromě Dne pro školu s Nadací České spořitelny postavili mj. Druhý život nábytku s IKEA nebo neziskovku Sto skupin, která zakládá dětské skupiny po celém Česku.