Demonstrační zóna SCO zavádí prostřednictvím institucionálních inovací politiku otevírání se ve vysokém standardu

Qingdao (Čína) 16. září 2022 (PROTEXT) – Již od svého založení kladla demonstrační zóna Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) velký důraz na institucionální inovace. Zavádí značku systémových inovací “Inteligentní a Inovativní SCO” a realizovala více než 40 úspěšných programů inovací s charakteristikami SCO, jako je Obchodní index SCO, „Kredit SCO“, „SCO Yinbaotong “ a „SCO·Huibaotong“. Díky čemuž pokládá základy pro vytvoření politicko-institucionálního inovačního systému „Čtyři výhody s jedním vedením“.

Pokud jde o usnadnění mezinárodní logistiky, demonstrační oblast SCO neustále inovuje nové modely mezinárodní logistiky a provozuje vlakové spoje „SCO Express“ pro členské státy SCO. „Japan-South Korea Land-Sea Express“ a „Shandong-Europe Express“ atd. realizují pravidelný a pravidelný provoz. V oblasti moderního usnadňování obchodu provozuje celní záruční službu „SCO Yinguantong“. Příslušné dovozní a vývozní podniky mají nárok na „celní odbavení před zaplacením a souhrnnou platbu daně“ po předložení „záručního dokladu“ vydaného Qingdao Rural Commercial Bank. V současné době je na bílé listině 54 dovozních a vývozních podniků, kterým je umožněno pohodlné celní odbavení zboží. Pokud jde o usnadnění obousměrných investic, zvyšuje se uplatnění systému Handle System a vytváří se průmyslová demonstrační základna nového typu. V současné době se zřizuje globální kořenový uzel systému Handle (Qingdao), platforma veřejných služeb pro informace o potravinách. K platformě je připojeno mnoho podniků, včetně společností Qingdao Pinpinhao Food Development Co., Ltd. a Qingdao Brewery Co., Ltd. V současné době je k platformě připojeno mnoho podniků. Mezinárodní platforma pro identifikační služby Handle dokončila budování základní kapacity a byla uvedena do provozu. Pokud jde o podporu mezilidských výměn, podpořila rozvoj Čínsko-švýcarského institutu hospodářství a obchodu. Doposud uspořádala 81 školení, jako například seminář o budování kapacit pro přeshraniční elektronický obchod pro zmírnění chudoby a udržitelný rozvoj pro mladé lidi v rozvojových zemích (online) a základní kurz o přeshraničním dovozu – zasedání v Kazachstánu, který využilo více než 7 200 účastníků školení.

Nedávno byl v rámci demonstrační zóny SCO oficiálně založen druhý pilotní fond Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP), který investuje především do podniků v oblastí uhlíkové neutrality a nových energií. K dnešnímu dni celková částka pilotního fondu QDLP v demonstrační zóně SCO dosáhla 250 milionů amerických dolarů a tím zpřístupňuje pro domácí fondy „investování v zámoří“.

Demonstrační zóna SCO vybudovala značku SCO „Fazhigu“, pro neustálé zlepšování prostředí obchodních služeb. K dnešnímu dni má platforma Big data pro zahraniční právní služby 834 registrovaných uživatelů, poskytla více než 13krát právní služby a v off-line oblasti sdružuje více než 30 institucí, jako jsou advokátní kanceláře, posudkové firmy a notářské kanceláře, které poskytují právní služby na jednom místě. Statistiky ukazují, že v prvním pololetí letošního roku vyřídilo a schválilo Středisko služeb pro občany demonstrační zóny SCO celkem 1 197 živnostenských povolení k podnikání, z toho 449 pro nově založené podniky.

Postupně můžeme vidět “plody” institucionálních inovací v demonstrační zóně SCO. Institucionální přednosti se neustále přeměňují na výhody pro rozvoj, vytváří tak silný impuls a nasazují křídla pro otevření demonstrační zóny veřejnosti.

Kontakt: Zhu Yiling

Tel: 0086-532-85911619

Web: http://www.qingdaochina.org

Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity

Twitter: https://twitter.com/loveqingdao