Datera umí realizovat datová úložiště pro superpočítače

Praha 24. srpna 2023 (PROTEXT) – IT4Innovations, národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava, se za deset let své existence stalo předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání, datových analýz, umělé inteligence, pokročilých vizualizací a vývoje nových materiálů. V březnu tohoto roku dokončilo centrum instalaci rozšíření centrálního datového úložiště, které funguje nezávisle na provozovaných superpočítačích a podporuje zejména dlouhodobé projekty.

Ve výběrovém řízení na všechny čtyři bloky zvítězilo řešení Spectrum Scale od společnosti IBM. Úložiště aktuálně disponuje úložnou kapacitou 18 petabajtů. Systém podporuje pokročilé funkce moderních datových úložišť, jako je tvorba snapshotů pro rychlou obnovu dat, uživatelské kvóty, souborový NFS a objektový S3 přístup. Celková propustnost systému dosahuje hodnoty 48 GB/s a zvládá až 75 tis. I/O operací za sekundu.

Díky centrálnímu úložišti mohou uživatelé k datům svého projektu přistupovat z různých superpočítačů, aniž by museli mít jejich kopie na každém superpočítači. Tímto způsobem se IT4Innovations podařilo zlepšit úložné kapacity a jejich strukturu, čímž uspokojilo stále náročnější požadavky svých uživatelů. Správci projektu mohou plánovat navýšení kapacity centrálního úložiště, aby vyhověli rostoucím nárokům projektů. Modulární návrh nového systému umožňuje snadno rozšiřovat kapacity úložiště podle potřeb uživatelů.

Kontakt: www.datera.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.