Další miliardová insolvence alternativního fondu

Praha 11. listopadu 2022 (PROTEXT) – Dnes byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o. („společnost WCA“), na jehož základě soud insolvenční řízení zahájil. Návrh podal jeden z poškozených investorů, jemuž společnost WCA již několik měsíců dluží více než 15,5 milionů Kč. Společnost WCA se taktéž potýká s téměř 20 exekucemi a není schopna dlouhodobě dostát svým závazkům.

Asociace pro transparentnost investičního trhu, z. s. („Asociace“) aktivity společnosti WCA dlouhodobě sleduje. Zhruba od dubna letošního roku vyřizujeme dotazy drobných investorů, týkající se této společnosti, jejích dceřiných společností a jejího jednatele, pana Matouše Poláka.

ČNB nemá u „minifondů“ žádné pravomoci

Společnost WCA fungovala jako tzv. alternativní fond podle § 15 ZISIF. Tyto alternativní fondy jsou sice evidovány u ČNB, ta však nad jejich činností nevykonává dohled. Navíc, alternativní fondy nesmí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. Vzhledem ke struktuře a počtu klientů se domníváme, že společnost WCA dlouhodobě porušovala zákon a mohla se dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání.

Blíže se k povaze tzv. alternativního fondu vyjádřil Mgr. Ing. Dominik Fries, advokát z advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o., který se specializuje na finanční právo a zastupování investorů ve sporech a s Asociací úzce spolupracuje: „Tzv. alternativní fond podle § 15 ZISIF nepodléhá dohledu ČNB, je pouze zapsán do seznamu vedeného ČNB. Účelem takového fondu je vytvořit nízkonákladovou strukturu pro menší skupinu investorů s volnými investičními pravidly a měl by sloužit jako „přípravka“ pro začínajícího správce fondů, který časem postoupí do vyšší ligy a založí pro své investory regulovaný investiční fond.“

WCA není první případ podvodu

Dovolujeme si připomenout, že na stejném principu fungoval také fond Growing Way Ondřeje Janaty, jehož policie před rokem obvinila z miliardového podvodu. Se společností Growing Way bylo následně zahájeno dosud probíhající insolvenční řízení. V něm zastupuje Asociace prostřednictvím advokátní kanceláře okolo čtyř set poškozených klientů. Ti by se měli do konce tohoto roku dočkat první části odškodnění. Ondřej Janata kdysi navíc právě ve společnosti WCA začínal, později se však osamostatnil. Obě společnosti jsou propojeny také některými projekty, do nichž investovaly – například Sonnenberg Manufaktur a Grand Beds Česká republika.

Kam měla WCA investovat

Společnost WCA dlouhodobě svým klientům tvrdila, že svěřené prostředky investuje do obchodování s měnovými páry, komoditami, obligacemi a dalšími prostředky finančního trhu. Dále měla prostředky investovat do „firem a start-upů“ – mezi nimi například do společností Tesla Medical, s.r.o. (nově STIMVIA s.r.o.), Tachyum či Aputime.

Výše uvedené vyplývá jak z prezentace společnosti WCA na jejich internetových stránkách, tak z tištěných brožur společnosti WCA, kde je obsažen přehled investic. Společnost STIMVIA nicméně ve svém prohlášení popřela, že by do ní bylo ze strany WCA jakkoliv investováno.

Pokud jde o brožury společnosti WCA, které byly předkládány investorům, tyto jsou značně zavádějící. Kupříkladu se v nich uvádí, do kterých projektů společnost WCA investovala a jaká byla celková valuace těchto projektů, nikde už se však neuvádí, jaký podíl společnost WCA v těchto společnostech vlastní, popř. jakým jiným instrumentem do společností investovala. I tzv. „Obchodní deníky“, které mají prokazovat, že společnost WCA je při obchodech na burze úspěšná jsou silně zavádějící – je složité si představit, že jako důkaz ziskového obchodování má sloužit vytištěný papír s přehledem jednotlivých obchodů. Pokud by společnost WCA chtěla vyvrátit pochybnosti o svém obchodování, umožnila by investorům real-time náhled do investičního rozhraní u svého brokera, včetně výpisu jednotlivých obchodů.

Společnost WCA slibovala svým klientům zhodnocení jejich portfolia ve výši 13-18 % ročně. Při výše nastíněné struktuře investic, kdy značnou část z nich tvořily investice do společností v rané fázi vývoje – tedy ten absolutně nejrizikovější typ investice, je téměř nemožné takový výnos garantovat, respektive jej stabilně dosahovat.

Problémy už od léta 2022

Zlom v příběhu společnosti WCA přišel na konci července tohoto roku, kdy společnost WCA oznámila svým klientům, že hodnota jejich portfolia poklesla o zhruba 70 %. Důvodem měla být válka na Ukrajině ve spojení s oslabením Eura. Již před tímto oznámením však měla dle našich informací společnost WCA problémy, které se pokoušela řešit uzavíráním dohod o narovnání a splátkovými kalendáři s některými ze svých investorů. Tyto dohody v sobě obsahovaly tzv. doložku o přímé vykonatelnosti – je tedy možné je exekučně vymáhat bez nutnosti předchozího soudního řízení. Je nám známo, že k aktivaci doložek došlo dne 15. 8. 2022 a že v současné době je vůči společnosti WCA vedeno téměř 20 exekucí, kde se investoři domáhají vrácení svých peněz.

Vstup do insolvence nejspíš znamená konec alternativního fondu.

Jsme přesvědčeni o tom, že společnost WCA nemá velkou šanci současnou situaci ustát a že soud shledá, že se společnost WCA nachází v úpadku. Apelujeme proto na jednotlivé investory, aby bedlivě sledovali přibývající dokumenty v insolvenčním rejstříku a neprodleně přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, rozhodne-li soud o úpadku. Asociace též ve spolupráci s advokátní kanceláří KLB Legal s.r.o, která se specializuje na finanční právo, nabízí poškozeným klientům zastupování při vymáhání jejich pohledávek za WCA. Více informací naleznete na webu www.iasociace.cz

Asociace pořádá k v souvislosti se situací ohledně společnosti WCA hromadný webinář, který se bude konat dne 15. 11. 2022 od 17:00 hod. Pokud jste do společnosti WCA investovali a chcete se webináře zúčastnit, napište nám, prosím, na info@iasociace.cz, nebo vyplňte formulář na našich stránkách a my Vám zašleme odkaz, pomocí kterého se budete moci webináře zúčastnit.

Kontakt:

Jan Eisenreich

info@iasociace.cz