Cyklus regionálních aktivit Digitální transformace 2023

Zlín 22. března 2023 (PROTEXT) – Rádi bychom vás pozvali do Zlína 30. března od 9.00 na letošní cyklus regionálních aktivit pod souhrnným názvem Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti a kde na to vzít.

Digitální transformace nabízí českým firmám řadu příležitostí k zefektivnění interních procesů i zlepšení konkurenceschopnosti a postavení na trhu. Avšak také něco stojí – jak vyjádřeno v penězích, tak i v úsilí, které je zapotřebí jí věnovat napříč celou firmou či organizací.

Jsou na vynaložení tohoto úsilí a prostředků ale české firmy připraveny? Mají k tomu dostatek důvodů, které lze vyargumentovat napříč firmou? A co je pro ně tím nejdůležitějším a prvním (či posledním?) impulsem proto, aby započaly svou systémovou digitální transformaci a neustrnuly na půli cesty tím, že si pořídí dílčí nový přístroj či digitalizují jen malou část svých procesů?

Po šesti letech osvětové práce v regionech hledáme (ale také nabízíme) odpovědi na tyto otázky a pokračujeme i letos šířením dobrých praxí do regionů a sběrem toho nejlepšího, co Česko v oblasti digitálních inovací nabízí. Letos s akcentem na environmentální, sociální a ekonomické aspekty pokročilé digitalizace.

V rámci aktivit našeho domovského Hubu pro digitální inovace (H4DI), Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) CIH a ve spolupráci s Technologickým centrem Zlín pro Vás proto pořádáme letošní roadshow Digitální transformace 2023 zaměřenou na komunikaci o environmentálních, sociálních a ekonomických impulsech k digitální transformaci českých firem.

Zlínská regionální akce Digitální transformace 2023 se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 od 9:00 na 14/15 Baťův institut

Co se na akci dozvíte?

● Jak si stojí české firmy na cestě k digitální transformaci: aktuální problémy českých podniků a jejich možné řešení s pomocí komplexního využití digitálních nástrojů

● Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi z oblastí životního prostředí, sdílení dat, předvídání a zvládání výkyvů v cenách paliv a energií, konkrétní příklady z průmyslové výroby i dalších odvětví

● Kde na to vzít: dozvíte se informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i implementace environmentálně a energeticky zodpovědných řešení

Úplný program akce naleznete a k účasti na akci se můžete registrovat na www.digitalnitransformace2023.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým sdružení CzechInno

Kontakt:

kratochvil@czechinno.cz

www.czechinno.cz