Crystal S. Denlingerová, MD, FACP, jmenována novou generální ředitelkou National Comprehensive Cancer Network a Robert W. Carlson, MD, po více než 10 letech v čele této globální onkologické neziskové organizace míří do penze

Plymouth Meeting (USA) 23. srpna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dr. Denlingerová je v současné době vědeckou ředitelkou NCCN a dříve působila jako předsedkyně a členka několika panelů NCCN Guidelines Panel, které se zabývají dodržováním standardních doporučení pro léčbu rakoviny založených na důkazech.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), nezisková aliance předních akademických onkologických center, dnes oznámila, že její novou výkonnou ředitelkou (CEO) se stane Crystal S. Denlingerová, MD, FACP. Dr. Denlingerová, která je v současné době viceprezidentkou a vědeckou ředitelkou NCCN, byla do čela celosvětové organizace pro léčebná doporučení jmenována na základě celostátního konkurzu a nahradí dlouholetého generálního ředitele Roberta W. Carlsona, MD, který odchází do penze.

Dr. Denlingerová má za sebou dlouhou historii řízení onkologické péče v rámci NCCN i mimo ni. V roce 2012 získala ocenění NCCN Young Investigator Award a v roce 2018 obdržela cenu NCCN Rodger Winn Award za příkladné vedení, odhodlání a nasazení při tvorbě pokynů NCCN pro klinickou praxi v onkologii ( NCCN Guidelines ® ). Než byla v lednu 2021 jmenována vědeckou ředitelkou, byla předsedkyní panelu NCCN Guidelines® pro přežití (tuto funkci předtím zastával Dr. Carlson) a působila také v panelu pro kostní, jícnové/žaludeční a okultní primární nádory, v panelu pro onkologii starších dospělých, v redakční radě JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network, v řadě výborů pro tvorbu abstraktů a vědeckých recenzí a podílela se na vypracování NCCN Harmonized Guidelines ™ pro subsaharskou Afriku.

Od svého nástupu do NCCN na plný úvazek zajišťuje organizační vedení, stojí v čele pilotních programů pro Health Equity Report Card, dohlíží na poskytování grantů v oblasti onkologického výzkumu v rámci programu NCCN pro onkologický výzkum (ORP) a podporuje osvětovou činnost NCCN s cílem zlepšit péči o pacienty s rakovinou a politiku v této oblasti po celém světě. Dr. Denlingerová také dohlíží na Kompendium léků a biologických léčiv NCCN (NCCN Compendium®), NCCN Biomarkers Compendium® a knihovna šablon pro objednávku chemoterapie (NCCN Templates®).

„Dr. Denlingerová je ideální volbou. Naváže na působivou, nesmazatelnou práci Dr. Carlsona ve vedení této přední onkologické organizace,“ řekl John W. Sweetenham, MD, FRCP, FACP, FASCO, profesor medicíny a zástupce ředitele Sítě pro klinickou léčbu rakoviny v Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center na UT Southwestern a předseda správní rady NCCN. „Dlouhodobě se zasazuje o zlepšování výsledků a zkušeností všech pacientů s rakovinou. Těší se velké oblibě v celé NCCN i v širší onkologické komunitě. Její neúnavné úsilí a vynikající výsledky v léčbě pacientů, rozvoji nového výzkumu, navazování partnerství a argumentaci u vládních úřadů pomohou NCCN i v příštích letech definovat a rozvíjet vysoce kvalitní a hodnotnou péči o pacienty s rakovinou po celém světě.“

Dr. Denlingerová dříve působila jako primářka gastrointestinální lékařské onkologie, zástupkyně ředitele programu časného vývoje léků ve fázi 1, ředitelka programu pro přeživší a docentka na oddělení hematologie/onkologie a dosud působí jako odborná asistentka ve Fox Chase Cancer Center, jedné ze členských institucí NCCN .

Dr. Denlingerová vystudovala kombinovaný program BS/MD na The College of New Jersey a Rutgers New Jersey Medical School, poté absolvovala rezidenční pobyt na oddělení interní medicíny v Mount Sinai Medical Center a hematologicko-onkologickou stáž ve Fox Chase Cancer Center/Temple University Hospital. Napsala stovky článků a abstraktů z klinického výzkumu a obdržela řadu ocenění od organizací, jako jsou Nadace Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Americká lékařská fakulta.

Jako generální ředitelka bude Dr. Denlingerová řídit více než 150 zaměstnanců v celosvětové centrále NCCN nedaleko Filadelfie v Pensylvánii. Pokyny NCCN jsou uznávaným standardem pro léčbu nádorových onemocnění a nejpodrobnějšími a nejčastěji aktualizovanými pokyny pro klinickou praxi, které jsou k dispozici napříč všemi oblastmi medicíny. Dr. Delingerová bude také řídit na programy podporující globální spolupráci, nový onkologický výzkum, recenzované publikace, informace pro pacienty a politiku v oblasti rakoviny.

„Od první třídy jsem chtěla být doktorkou a od střední školy onkoložkou. Na vlastní kůži jsem zažila, jaké to je, když někdo blízký bojuje s rakovinou, a to jak v raném, tak v pokročilém stádiu,“ řekla doktorka Denlingerová. „Během let, kdy jsem se věnovala pacientům, řídila klinické studie a pomáhala s úpravou mezinárodních standardů péče založené na důkazech, jsem zaznamenala obrovský pokrok v léčbě rakoviny a jejích výsledcích. Mám chuť přiložit ruku k dílu tam, kde mohu odvést co největší kus práce pro co největší počet lidí, a proto jsem poctěna nabídkou vykonávat roli generální ředitelky NCCN. Jsem za tuto příležitost vděčná doktoru Carlsonovi, správní radě NCCN a všem svým kolegům.“

Prokazatelné činy ke zlepšování a usnadňování kvalitní, účinné, férové a dostupné onkologické péče

Dr. Carlson oznámil svůj plán odejít do penze v lednu 2023, tedy 10 let poté, co se ujal vedení NCCN. Když nastoupil do funkce, měla NCCN 58 NCCN Guidelines® a 11 NCCN Guidelines for Patients®. Pod jeho vedením se program klinických informací rozšířil na 84 pokynů, které zakotvují nejnovější poznatky a konsensus odborníků pro léčbu téměř všech typů rakoviny, screening, prevenci a podpůrnou péči. Knihovna NCCN Guidelines for Patients nyní obsahuje 67 přístupných knih, které lidem s rakovinou i pečovatelům poskytnou informace potřebné k informovanému výběru léčby.

Využívání pokynů NCCN se v posledním desetiletí rovněž výrazně zvýšilo. V roce 2012 si pokyny stáhlo 4,4 uživatelů, v roce 2022 jich bylo již 13,3 milionu. K těmto bezplatným zdrojům má přístup více než 1,7 milionu registrovaných uživatelů a téměř polovina z nich se nachází mimo Spojené státy.

Dr. Carlson během svého funkčního období rozšířil počet členů NCCN z 21 na 33 elitních akademických onkologických pracovišť ve Spojených státech k dubnu 2023. Během jeho působení se také zdvojnásobil počet zaměstnanců v celosvětové centrále NCCN.

„Budeme mu navždy vděční za zápal a odborné znalosti, které do funkce generálního ředitele NCCN vnesl, a za obrovský kus práce, který během své nesrovnatelné kariéry udělal pro lidi s rakovinou a jejich blízké po celém světě,“ řekl Dr. Sweetenham. „Své neúprosné odhodlání dosahovat dokonalosti kombinoval se stejně hlubokou laskavostí a soucitem. To bylo obzvlášť patrné při spolupráci s místními odborníky a tom, aby byly pokyny NCCN přístupnější v zemích a regionech s různou úrovní zdrojů. Dr. Carlson byl také osobně iniciátorem úspěšné kampaně Just Bag It, jejímž cílem bylo bezpečnější zacházení s chemoterapií. Dbal na rostoucí úsilí NCCN v boji za rovnost v onkologické péči a využívání respektujícího a genderově potvrzujícího jazyka ve všech pokynech NCCN. Během jeho působení se také výrazně zvýšily prestiž a vliv NCCN v oblasti národní a celosvětové politiky péče o pacienty s rakovinou.“

„Těší mne, že v pozici nového generálního ředitele NCCN mohu přivítat Dr. Denlingerovou a věřím, že NCCN bude i nadále stavět na našich četných a dlouhodobých úspěších, které pomáhají všem lidem s rakovinou žít lépe,“ řekl Dr. Carlson. „Bylo mi nesmírnou ctí spolupracovat s tolika obětavými kolegy, pacienty a aktivisty na zásadním zlepšení přístupu k vysoce kvalitní onkologické péči v průběhu let.“

Dr. Denlingerová se funkce generální ředitelky NCCN ujme 9. října 2023.

O organizaci National Comprehensive Cancer Network

Organizace National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ® ) je nezisková aliance předních onkologických center , která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. Posláním NCCN je zlepšování a usnadňování kvalitní, efektivní, spravedlivé a dostupné onkologické péče pro zkvalitnění života všech pacientů. Pokyny NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená konsenzuální doporučení odborníků pro léčbu rakoviny, prevenci a podpůrné služby. Představují uznávaný standard pro klinické vedení a zásady při léčbě rakoviny a také nejpodrobnější a nejčastěji aktualizované pokyny pro klinickou praxi, které jsou v jakékoliv oblasti medicíny k dispozici. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty za podpory nadace NCCN Foundation ® lépe informovaly a zlepšily jejich pozici během léčby. Organizace NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy a zásady a spolupráci na výzkumu a publikování v oboru onkologie. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org .

Kontakt pro média:

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2187817/NCCN_Denlinger_2.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2187818/National_Comprehensive_Cancer_Network_CarlsonR_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

PROTEXT