ČPZP: Máte doma studenta? Oznamte to zdravotní pojišťovně

Ostrava 14. července 2023 (PROTEXT) – Přestože mnohé školy nahlašují příslušné zdravotní pojišťovně nástupy i odchody svých studentů, ze zákona to dělat nemusí. Oznamovací povinnost má pojištěnec.

Student, který ukončí studium na jedné škole a pokračuje ve studiu na jiné škole, nebo jeho zákonný zástupce, by si proto měl u zdravotní pojišťovny ověřit, zda je evidován ve státní kategorii, kdy za něj pojistné hradí stát.

„Pokud tuto skutečnost zdravotní pojišťovna neeviduje, je nutné doložit potvrzení školy o pokračování ve studiu. Zdravotní pojišťovně musí být toto potvrzení předloženo nejpozději v průběhu září. Je tak možné učinit e-mailem na posta@cpzp.cz, poštou, osobní návštěvou pobočky, případně datovou schránkou,“ upozorňuje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Nejpohodlněji však můžete potvrzení odeslat prostřednictvím mobilní aplikace „Zdraví v mobilu“ nebo Elektronické přepážky ČPZP, a to ve funkci „Přehled plátců pojistného“.

Za středoškoláky po maturitě hradí pojistné po dobu posledních prázdnin stát. Avšak v září je nutné nahlásit, zda ve studiu pokračují na středních, či na vysokých školách. V případě, že dojde k přijetí na vysokou školu a zápis do 1. ročníku vysoké školy bude probíhat až v říjnu, nebo listopadu, musí obeznámit zdravotní pojišťovnu do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl. Jako doklad o pokračování ve studiu postačuje vyrozumění o přijetí ke studiu.

Za nezaopatřené děti jsou považováni studenti základních škol, středoškoláci a vysokoškoláci do 26 let věku. Za středoškoláky a vysokoškoláky hradí zdravotní pojištění stát v případě, že splní dané podmínky: „Musí se jednat o soustavnou přípravu na budoucí povolání s výjimkou dálkového, distančního, kombinovaného anebo večerního studia na středních školách a společně se studiem nevykonává samostatně výdělečnou činnost, není evidován mezi uchazeči o zaměstnání, případně nemá nárok na podporu při rekvalifikaci,“ vypočítává podmínky pro úhradu zdravotního pojištění státem mluvčí ČPZP.

Kdy si student hradí pojistné sám?

Jestliže student dosáhl v průběhu studia 26 let věku a pokračuje ve studiu, stává se od 1. dne následujícího měsíce osobou bez zdanitelných příjmů, pokud nemá jiného plátce zdravotního pojištění.

Pojištěnec, který přestal být studentem, je také povinen tuto skutečnost zdravotní pojišťovně nahlásit. V případě, že se nestal zaměstnancem, nestal se ani osobou samostatně výdělečně činnou nebo není evidován v jiné státní kategorii, musí si hradit pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Minimální měsíční pojistné pro tyto osoby stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro letošní rok ve výši 2 336 korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

aktuální informace na www.cpzp.cz