Co je mostový jeřáb? Přečtěte si i něco o jeho využití

Mostový jeřáb je specifické zařízení umožňující přesné zvedání a přemísťování těžkých předmětů z jednoho místa na druhé. Neexistuje žádný univerzální přístup k definici mostového jeřábu, protože každý se pečlivě navrhuje a konstruuje pro konkrétní účel či aplikaci, aby vyhovoval potřebám a požadavkům společnosti při manipulaci s materiálem.

Definice mostového jeřábu

Ve své podstatě se jedná o typ jeřábu s pohyblivým mostem, jenž pracuje na zvýšených nosnících zavěšených nad hlavou. Velkou výhodou je, že umožňuje pohyb nákladu ve třech osách. Vedle mostu má ještě vozík a kladkostroj umožňující pohyb po délce mostu a zvýšené nosníky, známé také jako ranvej, přes které se most pohybuje vpřed a vzad. Vozík se hýbe ze strany na stranu po mostě a nese s sebou kladkostroj.

Výhody mostového jeřábu a jeho využití

Mostové jeřáby se vyrábí v různých konfiguracích a jednotlivé komponenty je možné vyměnit či zkonstruovat tak, aby se zlepšila jejich kapacita, případně i výkon. Existuje hned několik situací, kdy se používá mostový jeřáb, a to například při:

nakládání a vykládání materiálů z nákladních vozidel,
přesunu materiálu po stavbě efektivněji, než to dokáže třeba člověk,
překlápění a vytahování lisovacích forem do a z lisovacích strojů ve výrobním závodě,
vkládání surovin do stroje ve výrobním podniku,
řízeném přesunu kusů anebo dílů po montážní lince,
přesunu kontejnerů po loděnici anebo překladišti.

Mostové jeřáby jsou efektivní a bezpečné

Vedle výše popsaných procesů existují ještě dva hlavní důvody, proč jsou mostové jeřáby tak žádané, a jsou jimi efektivita a bezpečnost.

Efektivita. Mostové jeřáby jsou efektivnější než skupina dělníků nebo kladky zvedající a přemísťující materiál. Práce je pak dvakrát až třikrát rychlejší. Zamyslete se nad tím, jak může výrobce, továrna či sklad zefektivnit své procesy a postupy zavedením mostového jeřábu, který automatizuje zvedání, manévrování a vykládání materiálu.

Bezpečnost. Další výhodou, proč instalovat mostový jeřáb ve výrobním, montážním nebo skladovém prostoru, je bezpečnost. Mostové jeřáby na míru je možné využívat pro zvedání i přemísťování materiálů v extrémních podmínkách a zvládnou manipulovat s korozivními nebo nebezpečnými materiály, jako jsou horké kovy, chemikálie a těžká břemena.

Systém mostového jeřábu je cesta, jak snížit počet pracovních úrazů, eliminovat poškození výrobků a materiálu, zlepšit pracovní postupy, minimalizovat náklady a snížit dopad na životní prostředí.

Pokud hledáte společnost, která nabízí mostové jeřáby, podívejte se do pestrého produktového portfolia profesionála ADAMEC CRANE SYSTEMS. V daném segmentu působí dlouhá léta a poskytuje kvalitní služby.