Česko může být bohatší a úspěšnější, pokud bude využívat profesní komory

Praha 12. prosince 2022 (PROTEXT) – Profesní komory, zřízené ze zákona, jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě Česka. Sdružují klíčové profesionály a jsou schopny nabízet řešení problémů, ladit mnohé detaily. Bohužel přetrvává myšlení, že o medicíně, advokacii či auditech atd. ví více úředník na ministerstvu či politik, často úplně jiné odbornosti. Ministerstva a kraje mají nedostatek profesionálů – profesní komory jich mají 100 %. Bohatá města a země v Evropě stojí po staletí na práci komor, které mají nejen opravdu obrovský počet profesionálů, ale i pracovníků v administrativě. Tento povzdech provázel tradiční výroční setkání vedení profesních komor, které letos pořádala Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Na jednání se diskutovala spousta zákonů, které se aktuálně projednávají, a bylo to pořád to samé. Zákony stojí, neboť ten či onen úředník „toho má moc a nestíhá“. Nebo někdo do připraveného složitého textu vložil „lidovou tvořivost“, trochu populismu, aniž se zeptal profesionálů. Utajování zákonných textů s tím, že po zveřejnění jsou jednotky dní na korekci… Výmysly v ČR bez znalosti kontextu EU, na kterou jsou profesní komory napojené. Můžeme jmenovat zákony v medicíně, ve farmacii či veterinární medicíně, o auditu, stavební zákon, zákony k problematice patentového práva nebo advokacie či exekucí.

Katastrofální je nadále situace týkající se soudních znalců, která paralyzuje výkon spravedlnosti. Je potřeba získat řadu nových odborníků a obnovit instituce, které byly schopny sofistikovaných posudků.

Profesní komory podporují činnost České komory architektů a snahu vlády o věcnou novelu nového stavebního zákona, která skutečně zjednoduší a zkrátí plánování a povolování staveb, což je nejen v zájmu projektantů a stavebníků, ale všech obyvatel ČR. Česká komora architektů sleduje možné změny o auditech s obavami.

Profesní komory nejsou lobbisté. Často trestají své členy, dohlížejí na odbornost, vykonávají část veřejné správy. Úředníci si je dodnes pletou s jinými organizacemi, které nepřesně používají slovo „komora“ a lobbisty skutečně jsou. Naprosto odmítáme, aby profesní komory spadaly pod regulaci lobbistů, což by je ochromovalo v kontrolní činnosti a snižovalo jejich kredit.

Premiér ČR prof. Petr Fiala letos na jednání s komorami slíbil větší a intenzivnější spolupráci, abychom všichni zefektivnili Česko. Bohužel se to spíše neděje, ale komory znovu nabízejí pomoc a žádají o setkání s premiérem a s vládou. Chceme nabídnout tisíce svých specialistů státu, ať se Česko posune ze stagnace. Spolupráce musí být systematická, pravidelná a se zápisy, úkoly a veřejnými výstupy.

V roce 2022 profesní komory vyřešily desítky tisíc drobných i větších kauz a problémů. Přispěly k mnoha zákonům. Pokud se ale podíváme do Německa či Rakouska, nelze se ubránit pocitu, že spolupráce se státem „jede na půl plynu“ – a to musíme v roce 2023 změnit.

Česká stomatologická komora

Česká lékařská komora

Česká lékárnická komora

Komora veterinárních lékařů ČR

Česká advokátní komora

Česká komora architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Exekutorská komora

Komora auditorů ČR

Komora daňových poradců ČR

Komora patentových zástupců České republiky

Notářská komora ČR

Kontakt:

Mgr. Veronika Dufková

Tisková tajemnice České stomatologické komory

e-mail: dufkova@dent.cz