Češi úspěšně dokončili projekt pro zlepšení řízení nakládání s chemickými látkami v Gruzii

Praha 28. listopadu 2022 (PROTEXT) – Dne 22. 11. 2022 v Tbilisi proběhlo veřejné představení návrhu nového gruzínského Zákona o chemických látkách a směsích, který vznikl v rámci rozvojového projektu „Budování kapacit pro řádné nakládání s chemickými látkami – Implementace nařízení REACH a CLP“ financovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Seminář pro zástupce parlamentu Gruzie, státní správy, chemického průmyslu a nevládních organizací byl zorganizován u příležitosti zakončení českého rozvojového projektu ve spolupráci s českou ambasádou a gruzínským partnerem projektu – Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství.

Seminář zahájil náměstek ministra ochrany životního prostředí a zemědělství, Solomon Pavliashvili, který ocenil spolupráci s Českou republikou při implementaci projektů na ochranu životního prostředí i spolupráci s českým týmem. Český velvyslanec v Gruzii, Petr Mikyska, zdůraznil, že implementace EU legislativy není formalitou, ale reálným přínosem pro obyvatele Gruzie. Rovněž ocenil výstupy projektu, které podpoří gruzínské aktivity v rámci plnění závazků stanovených Asociační dohodou Gruzie s Evropskou unií.

Česká republika prostřednictvím ČRA v rámci zahraniční rozvojové spolupráce pomohla gruzínským partnerům s transpozicí požadavků EU pro oblast řízení chemických látek do národní legislativy. Jedná se o evropská nařízení CLP* a REACH*, která regulují klasifikaci, označování a balení chemických výrobků a jejich uvádění na trh.

V rámci projektu byla zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky evropských nařízení REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách vč. důvodové zprávy a tří prováděcích vyhlášek, návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z nové chemické legislativy. Součástí projektu byl také kompletní překlad nařízení REACH a CLP do gruzínského jazyka.

Skrze četná školení, workshopy a studijní cesty byly posíleny kapacity zástupců gruzínských institucí aktivních v řízení chemických látek, stejně jako zástupců chemického průmyslu.

Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii a dalších zemí východní Evropy a Asie rozsáhlé zkušenosti. Na realizaci projektu se též podílí české společnost Medistyl poskytující konzultace v legislativě chemických látek.

Projekt, zahájený v prosinci 2017, bude ukončen k 30. 11. 2022 předáním veškerých výstupů gruzínskému partnerovi projektu a ČRA.

Kontakt:

Mgr. Hana Čermáková

divize Sanační a ekologické projekty

hana.cermakova@dekonta.cz

www.dekonta.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.