CEPER: Veřejná doprava a jízdní kola jsou ve střední Evropě nejoblíbenější alternativou k automobilům

Praha 28. června 2023 (PROTEXT) – Více než 50 % respondentů ze všech středoevropských zemí použilo v uplynulém týdnu automobil, zatímco veřejnou dopravu využívá 24 % až 52 % respondentů v deseti sledovaných zemích. Jízdní kolo používalo až 25 % respondentů.

Dopravní návyky jednotlivců mají velký význam pro život měst i z hlediska udržitelnosti. Za účelem zmapování zvyklostí souvisejících s mobilitou bylo 1000 respondentů z 10 středoevropských zemí dotázáno na způsoby dopravy, které použili v uplynulém týdnu, a také na to, zda jejich domácnost vlastní alespoň jeden automobil. Dále CEPER přináší přehled výsledků průzkumu, který se uskutečnil v dubnu a červnu 2023.

Ve všech sledovaných zemích použilo v uplynulém týdnu automobil více než 50 % respondentů. Ve 2 zemích byla týdenní míra využití automobilu vyšší než 80 % (Chorvatsko a Slovinsko), ve 3 zemích se pohybovala mezi 70-80 % (Rakousko, Česko a Polsko), zatímco ve zbývajících 5 zemích uvedlo 50-70 % lidí, že v uplynulém týdnu použili automobil. Nejnižší podíl respondentů, kteří použili automobil (53 %), byl v Srbsku, naopak nejvyšší ve Slovinsku (91 %). Zatímco někteří z těchto respondentů použili v uplynulém týdnu různé druhy dopravy, ve všech sledovaných zemích více než 30 % respondentů použilo v uplynulém týdnu k cestování výhradně automobil. V Chorvatsku a Slovinsku použilo 55 a 56 % respondentů jako dopravní prostředek výhradně osobní automobil. V Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku použilo výhradně automobil k cestování 40 až 50 % respondentů, zatímco ve zbývajících 5 zemích použilo v uplynulém týdnu výhradně automobil k cestování 30 až 40 % respondentů.

Zatímco ve všech sledovaných zemích používala v uplynulém týdnu auto nejméně polovina respondentů, veřejnou dopravu (včetně městské dopravy, dálkových autobusů a vlaků) využila ve stejném období maximálně polovina respondentů. Veřejnou dopravu v uplynulém týdnu využilo 40-55 % respondentů ze 4 zemí (Rakousko, Česko, Maďarsko a Srbsko), zatímco v Bulharsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku to bylo pouze 30-40 % respondentů. V Chorvatsku a Slovinsku využilo veřejnou dopravu v uplynulém týdnu pouze 20-30 % respondentů. V Česku využilo veřejnou dopravu v uplynulém týdnu 52 % respondentů (nejvyšší míra), zatímco v Chorvatsku pouze 24 % respondentů (nejnižší míra). V každé zemi využilo v uplynulém týdnu k cestování výhradně veřejnou dopravu méně než 25 % respondentů. V Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Srbsku využilo výhradně veřejnou dopravu ne méně než 20 %, ale ne více než 25 % lidí. V Rakousku, Česku, Polsku a na Slovensku cestovalo výhradně veřejnou dopravou 10-15 % respondentů. V Chorvatsku i ve Slovinsku méně než 10 % respondentů uvedlo, že v uplynulém týdnu nepoužili jiný druh dopravy než veřejnou.

Průzkum, který byl proveden na jaře (v Maďarsku na začátku léta), kdy počasí již umožňuje určitý pohyb venku, ukázal, že po autech a veřejné dopravě je nejoblíbenějším dopravním prostředkem jízdní kolo. V Maďarsku 25 %, zatímco v Polsku a Slovinsku 23 % respondentů uvedlo, že v uplynulém týdnu jeli na kole. Kromě Maďarska, kde 8 % respondentů použilo v posledním týdnu k cestování výhradně jízdní kolo, nepoužívá ani v jedné ze zemí více než 4 % respondentů k dojíždění do práce výhradně jízdní kolo.

Dominanci automobilu jako nejpreferovanějšího způsobu dopravy lze částečně vysvětlit tím, že většina domácností ve všech deseti sledovaných zemích vlastní alespoň jeden automobil. Nejnižší míru vlastnictví automobilu mezi zkoumanými zeměmi vykázalo Rumunsko, kde alespoň jeden automobil vlastní 57 % domácností. Nejvyšším podílem vlastnictví automobilu se vyznačovalo Slovinsko, v této jihoslovanské zemi mělo alespoň jeden automobil 95 % domácností.

Metodika

Průzkum veřejného mínění byl proveden v 10 zemích středoevropského regionu: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Polsko. Sběr dat proběhl v dubnu 2023 v 9 ze zkoumaných zemí a v červnu 2023 v Maďarsku. Průzkum byl proveden telefonicky (v Srbsku osobně) a zúčastnilo se ho 1000 respondentů v každé zemi. Vzorek v jednotlivých zemích je reprezentativní podle pohlaví, věku a typu osídlení.

O nás

CEPER je značka společnosti CEPER Group GmbH. Akronym CEPER je zkratkou Central European Perspectives. Oblastí expertízy společnosti CEPER jsou středoevropské záležitosti, společnost nabízí svým klientům monitoring médií, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění z tohoto regionu.

RakouskoBulharskoChorvatskoČeskoPolskoRumunskoSrbskoSlovenskoSlovinskoMaďarskoAno86768782785762849573Ne1324131821433816427Neví/Žádná odpověď1000100010

Vlastní vaše domácnost alespoň jedno auto? (v %)

RakouskoBulharskoChorvatskoČeskoPolskoRumunskoSrbskoSlovenskoSlovinskoMaďarskoauto77618079726053699157veřejná doprava (veřejná doprava ve městě respondenta, dálkový autobus a vlak)44352452363641362543jízdní kolo1951622231213172325Jiný způsob dopravy (loď, motocykl a jiné)727104221267Nepoužili žádný způsob dopravy2146381316425

Jaké dopravní prostředky jste použil/a v uplynulém týdnu? (v %)

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.