Cenu YPO Global Impact Award za rok 2023 získal Greg Murray

New York 20. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Organizace YPO, globální komunita lídrů sdružující více než 34.000 vedoucích pracovníků ve 150 zemích, vyhlásila vítěze ocenění Global Impact Award 2023, kterým je Greg Murray, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti KOKO Networks. KOKO Networks je keňská klimaticko-technologická společnost, která se zabývá problematikou odlesňování a uhlíkových emisí způsobených používáním dřevěného uhlí jako paliva při vaření v městských domácnostech.

Cena YPO Global Impact Award je nejvyšším oceněním, udělovaným členům YPO za jejich působení mimo tuto organizaci, které oceňuje pozitivní aktivity generálních ředitelů v oblasti udržitelnosti, uplatnitelné v široké škále nasazení.

„Greg se společností KOKO Networks jdou příkladem svým inovativním přístupem k boji proti odlesňování a za zlepšování zdraví Keňanů, a hledají technologická řešení, která jsou přínosná nejen pro životní prostředí, ale i pro miliony spotřebitelů,“ konstatoval Thayer Smith, generální ředitel společnosti YPO. „Je inspirací nejen v komunitě členů organizace YPO, ale i mimo ni.“

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je využití dřevěného uhlí, primárního paliva používaného v afrických městech při vaření, hlavní příčinou odlesňování na tomto kontinentu. Znečištěné ovzduší uvnitř budov, způsobené spalováním dřevěného uhlí, má na svém kontě každoročně stovky tisíc úmrtí na zápal plic a akutní infekce dýchacích cest, a to především mezi dětmi do 5 let věku. Míra tohoto znečištění je srovnatelná s vykouřením čtyř krabiček cigaret denně. Murray a ostatní spoluzakladatelé společnosti KOKO Networks, Sagun Saxena, Micael da Costa a Nicholas Stokes, se rozhodli tento problém řešit návrhem a založením nového technologického odvětví, které by mohlo země světa rychle zbavit závislosti na dřevěném uhlí.

Díky tomu, že společnost KOKO nabízí spotřebitelům výhodnější řešení, které je podstatně levnější než dřevěné uhlí, poptávka po něm rychle narůstá a každý týden přechází na její platformu čistého paliva bez emisí uhlíku více než 10.000 nových domácností. Společnost KOKO, která zaměstnává 1800 zaměstnanců ve východní Africe, Indii a Velké Británii, spravuje síť více než 2000 moderních palivových bankomatů KOKO Fuel. Ty jsou umístěné v obchodech ve čtvrtích, kde žijí lidé s nízkými příjmy, a zákazníkům umožňují pohodlný a bezpečný přístup k levným čistým palivům v blízkosti domova. Palivo KOKO Fuel nyní používá v domácnostech více než 3,5 milionu Keňanů v celkem šesti městech, což každoročně snižuje emise uhlíku o více než 4 miliony tun a chrání zdraví rodin před onemocněními způsobenými znečištěním ovzduší v interiérech. Výnosy z uhlíku jsou s domácnostmi sdíleny snižováním ceny paliva KOKO Fuel, díky čemuž je dostupné i těm nejchudším. Palivo KOKO Fuel je udržitelný bioetanol, vyráběný ve východní Africe z melasy, vedlejšího produktu při výrobě cukru, který zemědělským komunitám přináší vyšší příjmy.

Murray říká: „Je pro nás ctí, že jsme ocenění YPO 2023 Global Impact Award získali. Před deseti lety jsme vypracovali ambiciózní plán, jak využít technologií, infrastrukturu a trhů s uhlíkem, abychom podpořili energetickou transformaci a ochranu lesů v měřítku a tempu, která mají reálný dopad. Jsme teprve na začátku – v 60 zemích s tropickými pralesy žije více než miliarda lidí s nízkými příjmy, kteří jsou závislí na dřevěném uhlí a potřebují naše sítě. Máme přibližně 15 let na to, abychom postup odlesňování tropických pralesů zvrátili, a toho nelze docílit bez vyřešení hlavních faktorů poptávky po komoditách a bez toho, abychom lesům poskytli prostor k regeneraci. KOKO je v tomto boji novým škálovatelným nástrojem.“

Murray byl vybrán z větší skupiny laureátů, zastupujících jednotlivé světové regiony organizace YPO.

Regionální držitelé ocenění YPO Global Impact Award:

• Shadi Bakour, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Path (pacifický západ USA)

• Eric Braverman, zakládající generální ředitel společnosti Schmidt Futures (severovýchod USA)

• Kenneth C.M. Lo, zakladatel společnosti O-Bank (Severní Asie)

• Luis Javier Castro, zakladatel společnosti Alejandría (Latinská Amerika)

• Daniel Epstein, generální ředitel společnosti Unreasonable Group (západ USA)

• Renat Heuberger, zakládající partner a generální ředitel společnosti South Pole (Evropa)

• Jonathan Huy Tran, předseda představenstva společnosti Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) (jihovýchodní Asie)

• Greg Murray, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti KOKO Networks (Afrika)

• Nicholas Reichenbach, zakladatel a výkonný předseda představenstva společnosti Flow Alkaline Spring Water (Kanada)

• David Reiling, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sunrise Banks (střed USA)

• Prashant Sutar, zakladatel, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Aryan Pumps and Enviro Solutions (Jižní Asie)

O organizaci YPO:

YPO je globální komunita vůdců, sdružující více než 34.000 vedoucích pracovníků ze 150 zemí. Její členy spojuje přesvědčení, že svět potřebuje lepší lídry a podnikání se může stát hnací silou pozitivních aktivit. Každý ze členů organizace dosáhl již v mládí významných vůdčích úspěchů. Podniky a organizace pod jejich vedením zaměstnávají v součtu přes 22 milionů osob z celého světa a jejich celkový obrat přesahuje 9 bilionů dolarů. Na svých setkáních se členové YPO společně vzdělávají a sdílejí nápady, jak pozitivně ovlivnit životy lidí a osudy podniků a komunit, na něž mají vliv. Další informace naleznete na stránkách ypo.org.

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/1065220/3992696/YPO_Logo.jpg

KONTAKT: Angela Mersová, amers@ypo.org, +1 415 298 8534