C-Path spojuje své evropské pobočky s cílem optimalizovat globální operace a spolupráci s partnery

Amsterdam/Tucson (Nizozemsko/USA) 20. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Organizace Critical Path Institute (C-Path) dnes oznámila dokončení integrace společnosti C-Path Ltd. v irském Dublinu do neziskové organizace C-Path sídlící v nizozemském Amsterdamu. Tato integrace umožní společnosti C-Path posílit své aktivity v Evropě a rozšířit své globální působení. C-Path působí v Evropě jako nezisková organizace, která vytváří konsensus mezi zúčastněnými stranami z celého světa s cílem zlepšit veřejné zdraví. Za účelem vývoje regulační vědy také sdílí odborné znalosti, údaje, rizika a náklady.

„Velmi nás těší, že se nám podařilo spojit talentované evropské týmy do jednotné organizace. Získáváme tak příležitost rozšířit naši přítomnost v Evropě a posílit naše globální operace. Díky této integraci můžeme i nadále budovat konsensus mezi zúčastněnými stranami a sdílet odborné znalosti, které jsou hnací silou globální regulační a datové vědy zlepšující veřejné zdraví po celém světě,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti C-Path pro Evropu Cécile Ollivierová.

Organizace C-Path začala již krátce po svém založení v roce 2005 navazovat vztahy s evropskými subjekty. V roce 2007 předložilo
konsorcium C-Path pro prediktivní testování bezpečnosti (Predictive Safety Testing Consortium)
jako první kolaborativní uskupení prostřednictvím pilotních kvalifikačních postupů americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a japonské Agentuře pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky soubor důkazů pro sedm biomarkerů bezpečnosti ledvin. V květnu 2008 vydala EMA k těmto biomarkerům nefrotoxicity konečné stanovisko. K dnešnímu dni má společnost C-Path celkem devět kvalifikačních stanovisek EMA a stejný počet podpůrných dopisů.

Tým C-Path v Irsku se v rámci
Centra pro spolupráci v oblasti dat (Data Collaboration Center, DCC)
podílí na celosvětových aktivitách. DCC bylo založeno s cílem vytvářet bezpečná řešení pomocí rozsáhlých dat pro lékařský výzkum a poskytovat bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti správy, standardizace, analýzy a sdílení lékařských dat z celého světa. DCC působí v neutrálním prostoru se zaměřením na urychlení klinického výzkumu a zlepšení léčby maximalizací využitelnosti lékařských dat.

Od roku 2019 se práce společnosti C-Path v Irsku zaměřuje na dva programy v rámci AMR akcelerátoru Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI):
Evropský akcelerátor léčebných režimů tuberkulózy – European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB)

Jednotný postup akademického a průmyslového sektoru pro inovace a léčbu tuberkulózy – Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB)
. Organizace C-Path je v těchto projektech vedoucím partnerem pro pracovní balíček správy dat, v jehož rámci irský tým pro správu dat pomocí spolupráce s partnery umožnil členům konsorcia přístup ke 124 standardizovaným zdrojům dat (93 zdrojů dat z předklinických a 31 zdrojů dat z klinických studií), které napomáhají jejich výzkumným cílům. Kromě úsilí věnovaného konkrétním projektům v rámci uvedených iniciativ v oblasti tuberkulózy pokračuje C-Path v udržování a rozšiřování obsahu
platformy pro shromažďování klinických studií s tématem tuberkulózy (TB-Platform for Aggregation of Clinical TB Studies, TB-PACTS)
, k níž má celosvětová výzkumná komunita v oblasti tuberkulózy oficiální přístup a může ji využívat k podpoře svých probíhajících výzkumných činností.

„Uznáváme a oceňujeme vynikající přínos Patricka O’Meary, manažera datového týmu, a našeho irského týmu pro správu dat při rozvoji iniciativ v oblasti tuberkulózy. Jejich společné úsilí hrálo klíčovou roli při podpoře globálních regulačních strategií a dosahování pokroku ve vývoji léčiv,“ uvedl technologický ředitel C-Path Richard Liwski. „Patrickovi a celému týmu vyjadřujeme vděčnost za to, že v těchto klíčových aktivitách i nadále dosahujeme významných pokroků. Těšíme se, že se budeme i nadále podílet na růstu a aktivitách organizace C-Path v Evropě.“

Společnost C-Path nyní slaví úspěšnou integraci a rozšíření neziskových aktivit v Evropě. Díky tomuto posílení globální působnosti je i nadále připravena vést spolupráci, která urychluje vývoj léků a přispívá k zajištění kvalitnější léčby pro lidi na celém světě.

O Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) je nezávislá nezisková organizace založená v roce 2005. Vznikla na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Posláním společnosti C-Path je akcelerovat vývoj nových přístupů, které podporují lékařské inovace a regulační vědu a urychlují cestu ke zdravějšímu světu. Organizace C-Path, která je mezinárodním lídrem v oblasti navazování spolupráce, založila celou řadu globálních konsorcií, jejichž členy je v současné době více než 1600 vědců z vládních a regulačních agentur, akademické sféry, pacientských organizací, nadací pro léčbu nemocí a stovek farmaceutických a biotechnologických společností. Organizace C-Path U.S. sídlí v Tucsonu v Arizoně a  evropská část organizace C-Path Europe má sídlo v Amsterdamu v Nizozemsku. Její zaměstnanci působí také na několika dalších místech. Další informace najdete na adrese c-path.org .

Kontakt:

Kissy Black

C-Path

615.310.1894

kblack@c-path.org

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/2156665/Critical_Path_Institute.jpg

PROTEXT