BGI Genomics ve spolupráci se společností Zentya uvádí na slovenský trh test DNA ze stolice umožňující odhalení rakoviny tlustého střeva

Bratislava (Slovensko) 30. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost BGI Genomics s potěšením oznamuje, že ve spolupráci se svým partnerem, společností Zentya, začala na slovenském trhu nabízet screeningové vyšetření COLOTECTTM 1.0. Zentya je slovenská společnost, která nabízí nejnovější technologie v oblasti genetického screeningu s cílem pomoci pacientům včas identifikovat rizika a umožnit včasnou léčbu.

COLOTECTTM 1.0 je jedním z vůbec prvních testů DNA ze stolice umožňujícím odhalení kolorektálního karcinomu, který je dostupný na Slovensku. Jedná se o neinvazivní vyšetření DNA pro detekci kolorektálního karcinomu a prekancerózních lézí. Využívá technologii multiplexní metylace PCR (polymerázové řetězové reakce) ke sledování abnormálních biomarkerů metylace DNA kolorektálního karcinomu ze vzorků stolice.

Při příležitosti uvedení produktu na trh se v Bratislavě konala také tisková konference. Mezi pozvanými řečníky byli Mudr. Martin Huroka (hlavní odborník na gastroenterologii Ministerstva zdravotnictví), Mudr. Lucia Starovecká Copák (specialistka na lékařskou genetiku) a Mudr. Jozef Dolinský (klinický onkolog).

Mudr. Martin Huroka vysvětlil, že významnými faktory výskytu kolorektálního karcinomu jsou věk a rodinná anamnéza. „Riziko kolorektálního karcinomu se dramaticky zvyšuje po 50. roce života nebo při pozitivní rodinné anamnéze. Rakovině tlustého střeva lze téměř stoprocentně předcházet a pravidelné preventivní prohlídky mohou zachránit spousty životů“, uvedl doktor Huroka.

Včasný záchyt je klíčem k prevenci kolorektálního karcinomu a zlepšení celkové míry přežití, protože progrese tohoto onemocnění je obecně velmi pomalá. Může trvat 10 až 15 let, než se z normálního epitelu vyvine adenomatózní polyp a poté projde maligní transformací a stane se kolorektálním karcinomem.

„Při včasné diagnóze (časné lokalizované stádium) může až 90 % pacientů dosáhnout pětiletého přežití. Při diagnóze v metastatickém stádiu však pětiletého přežití dosáhne pouze 10 až 15 % pacientů. Z ekonomického hlediska je také léčba časně diagnostikovaného onemocnění mnohem levnější než léčba pokročilého nádorového onemocnění“, řekl Dr. Dolinský.

Dostupnost vyšetření COLOTECTTM 1.0 na Slovensku přináší snadnou a pohodlnou alternativu pro přesný screening a detekci. „Jeho senzitivita pro detekci kolorektálního karcinomu je 88 % a specificita pro identifikaci osob bez pokročilého kolorektálního nádoru je 92 %. Z hlediska včasné detekce je nejdůležitější jeho senzitivita 46 % v případě pokročilého adenomu“, upozornila Mudr. Lucia Starovecká Copák.

COLOTECTTM 1.0 má označení CE a je k dispozici ve více než 20 zemích jihovýchodní Evropy, včetně Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Portugalska a mnoha dalších.

Informace o dostupnosti na Slovensku naleznete na adrese www.colotect.sk. Pro ostatní země kontaktujte společnost BGI Genomics na adrese info@bgi.com.

PROTEXT