BETSF oznamuje zahájení provozu druhé těžební farmy

Čchang-ša (Čína) 20. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Bit Brother Limited (dále jen „společnost“, „my“ nebo „Bit Brother“) (OTC Pink: BETSF) s potěšením oznamuje spuštění provozu své druhé farmy na těžbu kryptoměn v texaském Abilene.

Díky neutuchajícímu úsilí našeho provozního týmu postupně překonáváme veškeré překážky a stále se posouváme vpřed. Druhá lokalita již úspěšně splnila všechna kontrolní kritéria, 7. června 2024 byla zkolaudována a 8. června 2024 zahájila těžbu.

Na základě rozsáhlých provozních zkušeností z provozu farmy č. 1 se očekává, že startovací skupina 1368 minerů S19 na farmě č. 2 dokáže vyprodukovat 3 BTC měsíčně. Za předpokladu normálního fungování všech zařízení by tak obě farmy společně měly dosáhnout měsíční produkce 7 BTC. Společný provoz obou lokalit je krokem, který posune těžební kapacity společnosti Bit Brother na novou úroveň.

Protože jsme však dospěli k závěru, že investiční a stavební cyklus těžebních farem je příliš zdlouhavý a zatížený mnoha nejistotami, náš manažerský tým nyní pro lokalitu č. 3 zkoumá a vyhodnocuje vhodnější varianty, jako je například model svěřenecké správy.

V roce 2024 dosáhne klastr pro těžbu kryptoměn společnosti Bit Brother důležitého vývojového milníku, přičemž se očekává, že bude generovat explozivní příjmy – Bitcoin, který nastartoval pozoruhodný růst, položí pevné základy pro další rozvoj společnosti a vygeneruje ještě více výnosů pro všechny investory.

O společnosti Bit Brother Limited

Společnost Bit Brother Ltd. je mnohostranně zaměřená korporace, jejíž činnost zahrnuje řízení podniků v Číně a podnikání v oblasti blockchainu a kryptoměn ve Spojených státech. V rámci americké jurisdikce strategicky řídí a integruje zařízení pro těžbu kryptoměn. S pomocí svého specializovaného týmu odborníků společnost již úspěšně rozšířila dva těžební podniky a je odhodlána dále růst. Další informace najdete na www.bitbrother.com.

Odmítnutí zodpovědnosti za výhledová prohlášení

Některá tvrzení v této tiskové zprávě mohou obsahovat tzv. „výhledová prohlášení“. „Výhledová prohlášení“ jsou jakákoli tvrzení zde uvedená s výjimkou konstatování historických skutečností. Tato výhledová prohlášení jsou běžně charakterizována použitím termínů spojených s budoucím vývojem, jako je např. „věří“ a „očekává“ apod., které zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty. Přestože se Společnost domnívá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, jsou spojena s odhady, riziky a nejistotami a mohou se ukázat jako nesprávná. Na tato výhledová prohlášení, vztahující se pouze k datu uveřejnění této tiskové zprávy, se tudíž nedoporučuje nepřiměřeně spoléhat. V důsledku celé řady faktorů, včetně rizikových faktorů uvedených v pravidelných zprávách společnosti, které se předkládají Komisi pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission, SEC) a jsou k dispozici na internetových stránkách SEC (http://www.sec.gov), se skutečné výsledky společnosti mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních. Veškerá výhledová prohlášení, která lze připsat společnosti nebo osobám konajícím jejím jménem, jsou těmito rizikovými faktory v celém rozsahu výslovně podmíněna. S výjimkou případů vyžadovaných příslušnými zákony o cenných papírech nepřebírá Společnost povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Kontakt: kim@bitbrother.com