Bankovní pobočka k budoucnosti

Münster 7. července 2023 (PROTEXT/ots) – Nová role v multikanálovém světě / Zaměření na komunikaci se zákazníky

V posledních letech se v důsledku nárůstu digitálních nabídek počet poboček bank neustále snižuje. Před pandemií koronaviru se více než čtvrtina všech klientů retailového bankovnictví v Evropě stále zajímala výhradně o služby „offline bankovnictví“. Podle prognóz se tento podíl do roku 2025 sníží na přibližně 10 %, zatímco hybridní i plně digitální chování zákazníků se bude výrazně zvyšovat.

Pobočky bank však stále mohou hrát rozhodující strategickou roli, zejména pokud mají jejich zaměstnanci správné znalosti. Nastal tedy čas nově definovat strategickou roli bankovních poboček s cílem využít jejich nepochybný ekonomický potenciál a vytvořit nové, integrační pobídky pro zákazníky přímo na místě.

Poradenská společnost zeb, která se zabývá strategií, IT a řízením, nedávno představila svůj zeb.branch.compass, který analyzuje, jak lze v budoucnu oživit bankovní pobočky, aby zůstaly relevantní v měnícím se digitálním vícekanálovém světě, a jaká konkrétní opatření je k tomu třeba přijmout.

V bankovní pobočce budoucnosti je klíčová Interakce

Pobočky zůstanou důležitou součástí mixu prodejních kanálů, ale jejich role se v budoucnu dramaticky změní v důsledku mnoha vlivů, mimo jiné i digitalizace.

Z pohledu konzultantů zeb by bankovní pobočka budoucnosti měla být prostorem pro bezbariérovou interakci. Musí vytvářet rovnováhu mezi rozhodnutími týkajícími se funkčnosti a designu. V konečném důsledku jde o to, aby nabídka hodnot a identita značky banky byly na místě fyzicky hmatatelné a aby podporovaly zaměstnance při plnění jejich úkolů. Zajímavé je, že pobočka zůstane tím, čím se brzy stanou digitální kanály: prostorem dialogu mezi zákazníkem a bankou.

Více informací o bílé knize zeb.branch.compass naleznete zdarma zde:

The bank branch of the future | zeb (zeb-consulting.com).

Jako přední poradenská společnost v oblasti strategie, řízení a IT nabízí společnost zeb od roku 1992 odborné znalosti v oblasti transformace v celém hodnotovém řetězci v odvětví finančních služeb v Evropě. Více než 1000 našich kolegů působí v 15 kancelářích po celé Evropě. Mezi naše klienty patří významné a soukromé evropské banky, regionální banky, pojišťovny i všechny druhy finančních zprostředkovatelů. Naše společnost byla již několikrát v oborových žebříčcích zařazena a oceněna jako „nejlepší poradenská společnost“ pro finanční sektor.

Obrázek je k dispozici na adrese AP

Kontakt:

Franz-Josef Reuter

Vedoucí oddělení pro veřejné a mezinárodní záležitosti

Tel: +49.251.97128.347

E-mail: franz-josef.reuter@zeb.de