Ázerbájdžán modernizuje infrastrukturu kapitálových trhů se společností Montran

BAKU (Ázerbájdžán) 6. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Národní depozitní centrum (NDC) v Ázerbajdžánu představuje nové řešení centrálního depozitáře cenných papírů CEDAR, zatímco burza cenných papírů v Baku přichází s novým systémem obchodování BETP – obojí díky špičkovým řešením společnosti Montran

Národní depozitní centrum (NDC) Ázerbájdžánské republiky, Burza cenných papírů v Baku (Baku Stock Exchange, BSE) a společnost Montran oznámily úspěšnou implementaci platformy pro centrální depozitář cenných papírů „CEDAR“ a nového obchodního systému pro BSE s názvem „BETP“. Tyto nové platformy představují důležitý mezník v modernizaci ázerbájdžánské infrastruktury kapitálových trhů a poskytují zemi nejmodernější řešení pro udržitelné řízení trhu s cennými papíry.

Nová platforma CEDAR umožňuje NDC efektivně řídit celý životní cyklus dematerializovaných cenných papírů, včetně registrace, primárního a sekundárního zúčtování, vypořádání a zpracování korporátních akcí. Je vytvořena s využitím osvědčených postupů a s kompletní podporou přímého zpracování (straight-through-processing, STP) pomocí zpráv podle normy ISO 20022. NDC dále spustilo také novou platformu pro investory Investor Portal, která poskytuje individuálním a podnikovým investorům přímý přístup ke sledování jejich účtů, transakcí a zadávání operací.

BETP, nový obchodní systém BSE, umožňuje obchodování s dematerializovanými cennými papíry v reálném čase a repo transakce pomocí příkazů a jednání. BETP poskytuje integrační kapacity k provádění obchodních činností a získávání údajů o trhu pomocí protokolu FIX a rozhraní API a zpřístupňuje tak členům BSE nové možnosti.

Podle předsedy výkonné rady NDC Adishirina Gasimova „představuje úspěšné zavedení těchto nových platforem významný milník pro modernizaci infrastruktury kapitálových trhů v Ázerbájdžánu“.

Úřadující předseda představenstva BSE Eldar Abdullayev dodal, že „BETP otevírá členům BSE a jejich klientům další nové možnosti pro provádění obchodních aktivit a získávání tržních dat.“

„Produkty Central Securities Depository (Centrální depozitář cenných papírů), Trading System (Systém obchodování) a Investor Portal (Portál pro investory) poskytují robustní a plně integrované řešení pro celý ekosystém kapitálových trhů v Ázerbájdžánu. Společnost Montran věří, že tyto moderní platformy přinesou efektivitu a umožní rychlou a plynulou integraci pro všechny zúčastněné strany,“ uvedla generální ředitelka společnosti Montran Europe Raegan Escaová.

O Národním depozitním centru Ázerbájdžánské republiky

Národní depozitní centrum (NDC) je neziskový právní subjekt zřízený orgánem pro dohled nad finančním trhem Ázerbájdžánské republiky. Hlavním účelem NDC je organizace a koordinace depozitního systému, který se zabývá úschovou cenných papírů, vedením evidence vlastnických a jiných práv a registrací transakcí s cennými papíry. Další informace najdete na www.mdm.gov.az.

O Burze cenných papírů v Baku CJSC

Burza cenných papírů v Baku je jedinou burzou cenných papírů v Ázerbájdžánu, která obchoduje s krátkodobými a dlouhodobými dluhopisy, běžnými akciemi, podnikovými a státními cennými papíry a repo operacemi. Další informace najdete na www.bfb.az.

O společnosti Montran

Společnost Montran je předním poskytovatelem řešení a služeb v oblasti infrastruktury pro platební styk a trh cenných papírů pro mnoho předních světových finančních institucí s klíčovými zařízeními a provozy ve více než 80 zemích. Další informace naleznete na adrese www.montran.com.

Kontakt:

Verónica Alvaro

valvaro@montran.com

KONTAKT: Verónica Alvaro | Telefon: +593 987037486