Astron modernizuje a zefektivňuje své obchodní procesy pomocí ERP systému IFS Cloud od CDC Data

Praha 25. června 2024 (PROTEXT) – Astron Buildings, největší evropský výrobce ocelových hal, učinil významný krok směrem k modernizaci svých korporátních operací. Společnost se rozhodla implementovat nový ERP systém v polovině roku 2023, aby zlepšila svou efektivitu, integrovala klíčové obchodní oblasti a dosáhla lepšího sledování a analýzy dat.

Přechod na nový systém byl nevyhnutelný, protože původní ERP systém Astronu již nebyl podporován a nedostačoval pro nadcházející požadavky dynamického obchodního prostředí. Mnoho klíčových procesů probíhalo mimo starý systém, což vedlo k nesourodosti a nižší efektivitě. Omezené možnosti spolupráce, reportování a analýzy dále snižovaly růst a včasné strategické rozhodování.

Vítězným systémem výběrového řízení se stal IFS Cloud od CDC Data, protože nejlépe splňoval stanovené požadavky a potřeby. Řešení poskytuje komplexní a integrovaný systém, který zcela odpovídá potřebám dynamického prostředí společnosti. IFS Cloud umožňuje reagovat na současné i budoucí výzvy a poskytuje Astronu pevný základ pro další růst a inovace.

Očekávané přínosy

Nový systém bude zahrnovat finance, výrobu, plánování výroby a agendu dodavatelského řetězce, čímž významně zvýší celkovou integritu procesů společnosti.

Další výhody zahrnují:

Sjednocení procesů do jednoho ERP systémuSnížení administrativní složitostiVyšší výkon a efektivituFlexibilní a bezpečné prostředíAutomatizaci mobilní pracovní sílyUživatelsky přívětivé prostředí

Implementace IFS Cloud začala v červenci 2023, přičemž oba partneři prokázali maximální nasazení a profesionalitu, což zajišťuje, že projekt probíhá úspěšně a podle původního plánu. Spolupráce ukázala, že obě strany mají výjimečné odborné dovednosti, které jim umožňují navrhnout optimální řešení v rámci standardní konfigurace, bez potřeby složitých programových úprav. Navíc architekti řešení efektivně plánují čas pro klíčové uživatele na provádění jednotlivých kroků implementace, což umožňuje efektivní distribuci pracovní síly.

„Astron se zavazuje neustále posouvat hranice a přinášet nejlepší možné služby svým klientům a zaměstnancům. Zavedení IFS Cloud je pro nás klíčovým krokem k dosažení vyšší efektivity, modernizaci našich pracovních procesů a zlepšení celkového výkonu,“ řekl Andreas Werno, vedoucí IT Astron.

Nový ERP systém by měl přinést vyšší provozní efektivitu, moderní pracovní prostředí a rozšířené možnosti analytických procesů. Tímto krokem Astron potvrzuje svou otevřenost k inovacím a odhodlání udržet si konkurenceschopnost na trhu.

CDC Data si vysoce váží důvěry, kterou Astron vložil do implementace IFS Cloud, a věnuje své maximální úsilí úspěšnému průběhu a dokončení projektu. S důrazem na spokojenost zákazníka CDC aktivně reaguje na vzniklé potřeby a usiluje o dlouhodobý úspěch celé spolupráce.

 

O společnostech

Astron Buildings je největším evropským výrobcem prefabrikovaných ocelových hal a parkovacích domů. Specializuje se především na průmyslové budovy, ale jeho výrobní program zahrnuje také sportovní a kancelářské budovy. Astron nabízí flexibilní řešení šitá na míru potřebám svých zákazníků. Již téměř 60 let Astron vyrábí haly a ve spolupráci s třemi sty stavebními partnery postavil asi 60 000 prefabrikovaných hal po celé Evropě a mimo ni.

CDC Data s.r.o. podporuje podniky, aby fungovaly hladce a bez přerušení. V oblastech informačních a komunikačních technologií, síťové infrastruktury a kybernetické bezpečnosti nabízí CDC Data široké portfolio produktů a služeb a je dodavatelem špičkových ERP systémů. CDC Data působí v oblasti IT od roku 1997 a díky profesionálním službám a pozitivním zákaznickým zkušenostem si postupem času vybudovala silnou pozici a pověst na trhu.

 

Zdroj: CDC Data