Asseco Central Europe představuje atraktivní program na podporu začínajících startupistů

Praha 19. ledna 2023 (PROTEXT) – Nový rok přeje připraveným mladým vizionářům, kteří se nebojí změnit svět odvážnými nápady a řešeními! Společnost Asseco, jako jeden z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě, otevřela své IT brány ambiciózním slovenským a českým startupistům. Prostřednictvím projektu UpSteer, jehož hlavním mentorem je samotný Jozef Klein – CEO společnosti, Asseco umožní začínajícím podnikatelům učit se přímo od klíčových lídrů společnosti.

Projekt UpSteer vznikl jako přirozené vyústění několikaleté spolupráce Jozefa Kleina se startupovou komunitou v oblasti osobního mentoringu zaměřeného na různá podnikatelská témata. Za jeho vznikem stojí dlouhodobá myšlenka přivést mladé perspektivní podnikatele k pochopení komplexních principů fungování businessu. Právě cílený rozvoj strategicko-podnikatelského myšlení a koučinku je v mnoha případech rozhodujícím faktorem životaschopnosti nebo zániku každého dobrého nápadu.

Na Slovensku, ale i v České republice máme spoustu kvalitních a cílevědomých mladých lidí, ale podpora podmínek a prostředí, ve kterém by mohli své nápady vyzkoušet a realizovat, zaostává.

„Po dlouholeté spolupráci se startupy jsme se rozhodli založit Asseco inkubátor, který bude zaměřený na vybrané Asseco business domény (Bankovnictví, Pojišťovnictví, Zdravotnictví, Utility & Industry 4.0 a specializované IT řešení). UpSteer bude propojovat teorii s praxí. Klíčem k úspěchu pro začínající startupy je schopnost převést myšlenky a nápady do ekonomicky úspěšného obchodního modelu, který bude atraktivní pro potenciální zákazníky. To znamená mít jasnou vizi, strategii a propracovaný business plán. Tím je třeba začít, ale kromě toho je to o víře, vytrvalosti, konzistentnosti a překonávání často velmi obtížných překážek. Vždy je co zlepšovat,“ sdělil při příležitosti zahájení činnosti Asseco inkubátoru Jozef Klein, CEO společnosti.

Oficiální video
UpSteer – New Incubator in Asseco – Helping you shape the future! – YouTube

Prostřednictvím UpSteer Asseco přináší koncept, který kombinuje dlouholeté zkušenosti, rozvahu a strategické myšlení s entuziasmem, vášní a vizí začátečníka. Během sedmiměsíčního programu budou mít vybraní startupisté možnost intenzivně pracovat pod odborným vedením na svém podnikání i osobním rozvoji.

UpSteer tak dává smysluplným nápadům šanci proměnit se v životaschopné projekty a mladým vizionářům pomocnou ruku na cestě k podnikání. Zájemci si mohou vybrat z 5 různých oblastí: Bankovnictví, Pojišťovnictví, Zdravotnictví, Utility & Industry 4.0 a specializovaná IT řešení.

Další informace na UpSteer by Asseco – UpSteer by Asseco (upsteerinasseco.com)

Asseco Central Europe, a.s. patří mezi nejsilnější softwarové domy ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Součástí skupiny Asseco CE jsou i další firmy s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, státní správu a samosprávu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, při kterých klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Při své činnosti uplatňuje standardy certifikátů, které jsou základem pro kvalitu vyvíjených řešení. Celá skupina Asseco CE v současné době zaměstnává více než 3000 lidí. Asseco Central Europe je součástí mezinárodní skupiny Asseco. Více informací naleznete na www.asseco.com/ce.

Kontakt po média:

Andrea Kotrbová, Senior Marketing Specialist, e-mail: andrea.kotrbova@asseco-ce.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.