Analýza: Mzdy letos vzrostly o 5,7 %, tempo růstu zpomaluje, příští rok bude pod 5 %

Praha 26. června 2024 (PROTEXT) – Dynamika růstu mezd se stabilizuje, zpomalení ale není tak výrazné, jak se očekávalo. Nejnovější data z prvního čtvrtletí ukazují reálné nárůsty základních mezd v komerčním sektoru napříč firmami různých velikostí a zaměření v celé ČR. Výrobní a IT společnosti zaznamenávají vyšší růsty než nevýrobní sektory. Rychleji rostou mzdy provozních pozic (6,4 %) oproti manažerským (5,2 %). Příští rok by se mohla některá odvětví dostat s průměrnými nárůsty pod hranici 5 %.

Dynamika mzdového trhu se v posledních měsících mírně stabilizuje, což znamená, že růst mezd zpomaluje oproti letům 2022/23. Toto zpomalení však oproti očekávání není tak výrazné. Podle nejnovější zprávy Comp&Ben Asociace, která se zabývá analýzou mezd a systémy odměňování, byl průměrný nárůst základních mezd 5,7 %, přičemž mediánové hodnoty nárůstů představují 5,5 %.

Hodnoty mezd, s nimiž Comp&Ben Asociace v analýze pracuje, vycházejí z tržního průzkumu prováděného společností BD Advisory každoročně od roku 2015, naposledy v květnu tohoto roku. Obdobnou hladinu nárůstů mezd potvrzuje také pravidelná studie globální společnosti Mercer, která působí i na českém trhu. Z analýzy Comp&Ben Asociace dále vyplývá, že tyto hodnoty se příliš neliší od predikce z podzimu 2023, kdy firmy připravovaly rozpočty na úpravu mezd, což potvrzuje spolehlivost predikcí na další období.

„Pro druhou polovinu roku 2024 a zejména pak první čtvrtletí 2025 očekáváme opět mírný pokles nárůstů mezd. Navíc je možné očekávat, že by se již příští rok mohla některá odvětví dostat s nárůsty pod hranici 5 %,“ říká Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace. Další predikce plánovaných úprav mezd na rok 2025 budou k dispozici letos na podzim, kdy budou společnosti schvalovat mzdové rozpočty na příští rok.

Comp&Ben Asociace sdružuje na tuzemském trhu klíčové zaměstnavatele a zabývá se analýzou mezd a systémy odměňování (Compensation & Benefits) v soukromém sektoru. Asociace vznikla ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Mezi zakládající členy patří řada významných tuzemských zaměstnavatelů, například skupina PPF, Vodafone, Foxconn, Zentiva, PwC Česká republika, Siko, Makro, Notino, ČEZ, T-Mobile, Raiffeisen Bank, Hornbach, Mattoni, Aterra Group, Mercer, BD Advisory a Miele.

Mzdy porostou více ve výrobních a IT společnostech, polepší si hlavně provozní pozice

V reportovaných nárůstech mezd jsou sice viditelné rozdíly v jednotlivých odvětvích, ale nikoli tak značné jako v minulých letech. „Například růst mezd ve výrobních společnostech byl vyšší než nárůst mezd v nevýrobních společnostech – nejvyšší čísla vykazuje například tradičně automotive sektor (medián 6,0 %) nebo IT sektor, tradičně jedny z nejnižších nárůstů mezd vykazuje sektor služeb. Tento trend je však setrvalý a dá se očekávat, že bude pokračovat i v dalším období,“ dodává ředitel asociace Tomáš Jurčík.

Pokračujícím trendem posledních let je rychlejší navyšování mezd provozním pozicím (průměr 6,4 %) oproti manažerským (5,2 %). „Už ale není vidět tak propastný rozdíl, který byl patrný například ještě v roce 2022, kdy byly mzdy navyšovány modrým límečkům (provozním pozicím) na úkor specialistů a manažerů,“ uzavírá Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.

POZNÁMKY KE SBĚRU DAT:

Jak funguje revize mezd v komerčním sektoru? Většina společností v komerčním sektoru má definovaný proces navyšování mezd (tzv. roční úpravu mezd), který probíhá jednou ročně k předem stanovenému datu. Nejčastěji se mzdy upravují v lednu nebo v dubnu každého roku. Proto je vhodné aktuální čísla o nárůstech mezd sbírat až začátkem 2. kvartálu, což poskytuje nejlepší obraz o reálné situaci mezd v komerčním sektoru.

Některé společnosti navyšují mzdy i později v roce, například k 1. červenci nebo k 1. září, ale jedná se o malé procento firem. Dá se říci, že k 1. dubnu má již zhruba 85 % zaměstnanců na trhu mzdu upravenou a v dalších měsících roku již nejsou pohyby tak zásadní.

Zdroj: https://www.compenben.eu/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.