Akce CASI v Hongkongu přilákala odborníky na udržitelné financování z 20 asijských jurisdikcí

Hongkong 27. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Aliance pro budování kapacit v oblasti udržitelných investic (CASI) ve dnech 24. – 25. června úspěšně uspořádala svou druhou živou akci v Hongkongu, po níž následovala exkurze do Chu-čou, pilotního města zeleného financování v Číně. Akce s názvem „Posílení udržitelnosti a prosperity v Asii: Inovativní finanční řešení pro konektivitu a transformaci“ nabídla platformu pro sdílení osvědčených postupů a propagaci udržitelného financování v rozvojových ekonomikách (emerging market and developing economies, EMDE). Zúčastnilo se jí více než 300 účastníků z více než dvaceti jurisdikcí.

Předseda CASI a prezident Institutu pro udržitelnost financí (IFS) Ma Jun zdůraznil značnou finanční mezeru k dosažení cílů udržitelnosti v zemích EMDE, která dosahuje bilionů dolarů ročně. Jako hlavní příčinu této mezery označil nedostatečnou kapacitu pro rozvoj trhů udržitelného financování a pro vznik financovatelných ekologických projektů. CASI na tento problém reaguje nabídkou vzdělávacích programů – jak prezenčních akcí, tak webinářů a e-learningových programů – s cílem budovat kapacity v zemích globálního Jihu.

Na akci, kterou společně pořádaly IFS, Úřad pro podporu financování infrastruktury při Hongkongském měnovém úřadu (HKMA Infrastructure Finance Facilitation Office, IFFO) a Hongkongská univerzita (HKU), vystoupili vysocí představitelé centrálních bank, finančních institucí, podniků i nevládních organizací spolu s myšlenkovými lídry z regionu. Diskuse se věnovaly struktuře udržitelného financování, zveřejňování informací, přechodu na nízkouhlíkové technologie, tvorbě projektů, smíšenému financování, ochraně biologické rozmanitosti či modrému financování.

Náměstek výkonného ředitele HKMA Arthur Yuen vyzdvihl rostoucí zájem o udržitelné financování a zdůraznil potřebu inovativních řešení pro dekarbonizaci a rozvoj. Zdůraznil také úlohu veřejného sektoru při vytváření příznivého prostředí pro udržitelné financování.

Hongkongská univerzita (HKU) usiluje o výchovu nové generace lídrů v oblasti udržitelného rozvoje. „Akci CASI vnímáme jako neocenitelnou příležitost propojit akademickou sféru s praxí a inspirovat studenty, aby přijali udržitelné financování za své s cílem řešit nedostatek talentů v této klíčové oblasti,“ uvedl Richard Wong, vedoucí katedry ekonomie a profesor politické ekonomie Philip Wong Kennedy Wong na HKU.

Jako doplněk seminářů připravila CASI exkurzi do města Chu-čou pro ukázku inovativních řešení v oblasti zelených financí. Zde mohou účastníci navštívit zelené banky, projekty i podniky a pozorovat, jak zdejší ekologický finanční systém podporuje přechod na zelenou ekonomiku a nízké emise skleníkových plynů. Úspěch Chu-čou v oblasti zeleného financování podtrhují mimo jiné zelené půjčky, jejichž objem vzrostl v posledních sedmi letech o 40 %.

Na akci byla rovněž představena e-learningová platforma CASI, která má být spuštěna do konce letošního roku. CASI kromě toho plánuje do konce letošního roku uspořádat dvě další významné prezenční akce, a to pro Blízký východ a Afriku.

KONTAKT: Další informace o CASI poskytuje Wang Chan, wangc@ifs.net.cn