3. květen 2022 – Světový den svobody tisku

Praha 3. května 2023 (PROTEXT) – Každoročně si 3. května připomínáme již od roku 1993 Světový den svobody tisku. Při této příležitosti chceme upozornit na význam svobody tisku v demokratické společnosti.

V globálních dimenzích dochází jednoznačně ke zhoršení svobody tisku a růstu nebezpečnosti novinářské práce. V roce 2022 bylo ve světě zabito nejméně 66 novinářů. Níže uvedený graf Committee to Protect Journalists CPJ ukazující dlouhodobý vývoj počtu zabitých novinářů za posledních 30 let, ukazuje zhoršení trendu. Celosvětově přitom zůstává nevyšetřeno asi 80 % fyzických útoků na novináře. V současné době je také vězněn rekordní počet novinářů, kterých je 363, to znamená nárůst o 20 % proti roku 2021.

Ve vyspělých zemích je pro svobodu tisku výzvou, že vydavatelé a novináři musí čelit zneužívání různých právních instrumentů, aby zájmové skupiny a jednotlivci zabránili šíření pro ně negativních informací. Proto přistoupila Evropská komise k formulování tzv. antiSLAPP směrnice. Je ale třeba, aby směrnice zahrnula do skupiny chráněných subjektů jednoznačně a jasně definovaně tisk a ostatní média.

S rozvojem digitálních médií se téma svobody tisku stává ještě komplikovanějším, neboť digitální média rozšiřují prostor pro svobodné šíření žurnalistického obsahu. Na druhé straně přináší možnosti pro masové šíření fake news a dezinformací, které jsou nebezpečné pro existenci demokratických politických a společenských modelů. Je třeba, aby politici a zákonodárci nesmírně citlivě stanovili hranice a nacházeli adekvátní způsoby, jak čelit těmto dezinformacím a zároveň neomezovali svobodu tisku.

Jako profesní asociace vydavatelů zdůrazňujeme, že svobodný, pluralitní, rozmanitý, kvalitní tiskový obsah vytvářený s profesionální odpovědností je nezbytným předpokladem demokratického politického a společenského vývoje. Toto spojení svobodného tisku a demokracie musí být pro všechny politiky výzvou, aby svými činy podporovali udržitelný rozvoj tiskových médií distribuovaných na papíře i online a jejich vydavatelů na poli ekonomickém i legislativním. V ČR to mj. znamená, aby byly odmítnuty záměry na zvyšování sazby DPH při prodeji tisku, které by ještě zhoršilo financování tvorby kvalitního obsahu a otevíralo tak další prostor pro pronikání neprofesního obsahu a dezinformací. Je třeba podpořit odmítnutí snah trestat novináře a za publikování informací z přípravných soudních spisů.

Unie vydavatelů se po celou dobu své více než třicetileté existence intenzivně zasazuje za prosazování principů svobody tisku v ČR. Vyzýváme proto vydavatele, kterým otázka svobody tisku není cizí, aby se stali členy naší organizace.

Unie vydavatelů je profesní asociace vydavatelů tiskových publikací v České republice. Aktuálně máme celkem 43 členů vydávajících více než 420 tištěných titulů, provozují dalších téměř 200 webových titulů a zaměstnávajících na 5000 pracovníků. Tištěné tituly našich členů mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů. Většinová je také pozice našich členů v oblasti online publikování. Jsme členem evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Kontakt: Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.