180 plných stipendií pro novou generaci lídrů a inovátorů v oblasti STEM

New York (USA) 22. prosince 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – AFS Global STEM Academies, program plných stipendií pro mládež se zájmem o udržitelnost a touhou spolupracovat na řešení některých z největších globálních výzev současnosti, nyní přijímá přihlášky. Stipendisté Global STEM rozšíří své znalosti ohledně udržitelnosti i dovednosti v oborech STEM (vědy, technologie, techniky a matematiky) prostřednictvím interaktivního a praktického vzdělávacího programu a zároveň si osvojí klíčové globální kompetence včetně řešení problémů, analytických dovedností, mezikulturního porozumění a sociálních inovací.

Stipendia sponzoruje globální integrovaná energetická společnost bp. Programy jsou navrženy tak, aby zpřístupnily příští generaci lídrů v oborech STEM a tvůrců změn potřebné vzdělání, dovednosti a znalosti, které jí umožní pomáhat světu přejít k udržitelnější budoucnosti.

Přihlásit se mohou studenti ve věku 15-17,5 let z více než 18 zemí světa. Uzávěrka přihlášek je 8. ledna 2023. Další informace: afs.org/global-stem/academies.

Co jsou Globální akademie STEM AFS (AFS Global STEM Academies)?

Akademie jsou 16týdenní zahraniční studijní programy s plným stipendiem pro studenty se zájmem o obory STEM a udržitelnost. Všichni stipendisté začínají 12týdenním virtuálním (online) výukovým programem v oblasti udržitelnosti a sociálních inovací, který společně vyvinuly AFS a Pensylvánská univerzita. Poté stipendisté vycestují na čtyři týdny do jedné ze šesti destinací Akademie: Brazílie, Čína, Egypt, Indie, USA nebo Evropa (Německo, Belgie, Nizozemsko).

Po úspěšném absolvování získají stipendisté certifikát odborného vzdělání v globálních kompetencích pro společenské dopady, který uděluje AFS a Centrum pro strategii sociálního dopadu Pensylvánské univerzity, a připojí se ke globální komunitě absolventů AFS.

Proč se přihlásit do tohoto programu?

Globální akademie STEM AFS nabízejí studentům jedinečnou možnost:

• Získat klíčové globální kompetence prostřednictvím interaktivních mezikulturních zkušeností a rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné působení v globálních organizacích.

• Rozvíjet klíčové dovednosti v oborech STEM a zkoumat společenské dopady prostřednictvím reálných případových studií, inovací a praxe, včetně možnosti setkat se s vedoucími pracovníky v oboru STEM.

• Získat certifikát AFS a Pensylvánské univerzity, který odráží nové dovednosti v oblasti STEM a sociálního dopadu.

• Získat dovednosti, zkušenosti a sebevědomí pro životní dráhu tvůrce změn.

• Stát se součástí globální komunity. Absolventi programu mají přístup k networkingovým akcím, možnostem profesního rozvoje, globální konferenci pro mládež a dalším akcím.

Program je součástí širší iniciativy AFS Global STEM Changemakers, pětiletého programu, jehož cílem je poskytnout 5000 mladým lidem rozmanitého pozadí a pedagogům zajímavé vzdělávací zkušenosti prostřednictvím studia oborů STEM, rozvíjení globálních kompetencí a celosvětových mezikulturních výměnných programů zaměřených na udržitelnost.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1972379/AFS_Global_Stem_Change_Makers_12_2022_image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

KONTAKT: Sean Reilly, sean.reilly@afs.org