15. ročník Týdne pro rodinu

Praha 10. května 2023 (PROTEXT) – Rodina – péče o trvale udržitelný život

1 078 776 je počet českých domácností s dětmi. V roce 2059 se z nich rekrutuje 3,5 milionu seniorů, tedy, každý třetí. Je opravdu hlavním pilířem udržitelnosti solární panel a zelená energie? Nejbližším životním prostředím je rodina – malá stavební buňka společnosti. V ní se učíme, jak se chovat k sobě, k druhým, ale i to, kam s obalem od kokosky. Téma 15. ročníku Týdne pro rodinu Rodina – péče o trvale udržitelný život uchopí kolem čtyřiceti organizátorů ve více než pěti desítkách akcí ČR od 13. do 21. května 2023.

„Udržitelnosti se učíme v rodině. Víte, kam vyhodit obal od kokosky? To vás naučili rodiče. Doma se učíme žít kvalitní mezilidské vztahy. Vztah k sobě, k lidem, přírodě, nejbližšímu okolí, učíme se odpovědnosti za každé rozhodnutí. A dobré vztahy nejsou náhoda. Jsou jako křehké pouto, které stojí za péči a ocenění,“ představuje téma letošní ročník Týdne pro rodinu předseda Jan Zajíček.

„Nejbližším životním prostředím je rodina,“ říká Markéta Juzová, z Centra pro rodinu Hradec Králové. A státu se rodina hodí. „Život v rodině podporuje a rozvíjí u člověka schopnost pružně reagovat na vztahové nároky a potřeby jiných, tedy schopnost, kterou uplatní i mimo rodinu, třeba na pracovišti nebo mezi přáteli. Síť rodinných vztahů, i kdyby nebyly ideální, má současně potenciál člověka zachytit, když to potřebuje on sám. Za takových okolností se pak lidé nemusejí bát mít děti. A 9/10 bezdětných po dětech touží…,“ říká socioložka Hana Šlechtová

Problém je, že život rodiny dnes dusí nedostatečně nastavená státní politika. Zpráva o rodině 2020 (RILSA) hovoří o tzv. chudobě pracujících, „…kdy ani pravidelná výdělečná činnost avšak za nízkou (minimální) mzdu nezaručuje dostatečnou životní úroveň domácnosti, alespoň nad hranicí příjmové chudoby.“ Pro udržitelný demografický vývoj má největší význam rodina se třemi a více dětmi, která ovšem, pro příjem na hlavu, patří do skupiny ohrožené chudobou. Současně je společností stále nedoceněna „neviditelná“ neplacená práce v rodině (výchova dětí, péče o seniory a další členy rodiny). Aktuálním, avšak neatraktivním, tématem je stárnutí, které ale podle socioložky Lucie Vidovićová má řešení: „Nemáme se koukat jen na množství lidí, kteří peníze ze systému berou, ale i na to, co jsou lidi v tom věku schopní dělat. Správně nastavená, každému věku přátelská společnost si s nárůstem podílu seniorů a seniorek poradí, ale úkolem naší generace je budování cesty. Cesty k věkové přátelskosti, k uznání hodnoty života, i když není v produktivní fázi, k ocenění pečovatelské role a boj za zvyšování kvality života spíše než ekonomického růstu za každou cenu.“

„Rodina je jako záchranná síť, když se život zkomplikuje. Poznali jsme to v době covidové epidemie. A jsou tu další těžká témata – válka na Ukrajině, enviromentální krize. Fungující rodina má potenciál těžké časy zvládnout, dát svým členům sílu a naději do budoucnosti,“ doplňuje Lucie Ambrozková, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči v Hodoníně a zve na seminář Poselství malého prince, který řeší, jak se v rodinách daří či nedaří komunikovat s dětmi těžká témata.

Mezi pravidelnými účastníky Týdne jsou Jihomoravský kraj, který hostí výstavu Co svědčí rodinám, statutární město Brno, nově se připojí Liberecký kraj, který plánuje Krajský den pro rodiny s poděkováním náhradním rodičům. Dobrodružný víkend Expedice Botanicus s poznáváním rostlin zažijí tátové s dětmi v Krkonoších s organizací YMCA Setkání. Besedu k tématu Děti a emoce s Pavlem Mečkovským nabídne Víceúčelové komunitní centrum v Uherském Brodě. Týden pro rodinu dále nabídne: workshop Jak podpořit pohodu v rodině, Víkend pro ženy, Stezku týdne pro rodinu, besedu Jak vést děti k odpovědnosti, Víkend pro mámu a dceru, online seminář Výzvy, vztahy a odpuštění v rodině a další. Rodinám pro společné posezení je určen Pracovní list – Tip pro vaši rodinu. Vše na www.tydenprorodinu.cz

Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je Rodinný svaz ČR. Centra pro rodinu už po patnácté pořádají akce pro celé rodiny, jejich členy i jednotlivce. Zapojují se kraje, obce, organizace, instituce, školská zařízení, a další. Rodinný svaz ČR uvádí výstavu Co svědčí rodinám.

Nabídka akcí

Plakát

Pracovní list – Tip pro vaši rodinu

www.tydenprorodinu.cz

Rodinný svaz ČR z.s. je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR. Vzniknul v roce 2002 a v deseti krajích České republiky sdružuje 38 členských a spolupracujících organizací s 1100 registrovaných členů. Ročně obslouží více než 26500 uživatelů a přes 3000 rodin.